กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

รูปข่าว : กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปีต่อเนื่อง เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย ต้องสำรองไว้ให้มีเพียงพอใช้ตลอดฤดูหน้า

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จากสภาพอากาศช่วงวันที่ 7-9 ต.ค.63 ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ด้วยการให้ทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 90 พร้อมบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Dynamic Operation Curve ) พิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสม

รวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด กำชับให้ตรวจสอบอาคารชลประทานในพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ กำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ที่สำคัญให้มีการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ ก่อนที่ฝนจะเลื่อนลงไปสู่ภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ขอให้เกษตรกรที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้ว งดทำนาปีต่อเนื่อง เพื่อสำรองน้ำไว้ในอ่างฯให้มากที่สุด ซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่จะสนับสนุนได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน