The EXIT : พิพาทบ่อขยะกับชุมชน

The EXIT : พิพาทบ่อขยะกับชุมชน

The EXIT : พิพาทบ่อขยะกับชุมชน

รูปข่าว : The EXIT : พิพาทบ่อขยะกับชุมชน

The EXIT ตรวจสอบข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ต่อสู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโรงงานฝังกลบขยะ ชาวบ้านอ้างว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นขยะจนนําไปสู่การฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่าล้านบาท

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน