สจล.เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

สจล.เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

สจล.เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

รูปข่าว : สจล.เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

นักวิชาการ สจล.เสนอโมเดล "แก้มลิงยักษ์ใต้ดิน" เดินท่อระบายน้ำไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำหลัก แบบในกรุงโตเกียว เชื่อว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้อย่างยั่งยืน พร้อมระบุบางนา คลองเตย และรามคำแหงเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงสุด

วันนี้ (13 ต.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "แก้มลิงยักษ์ใต้ดิน" เป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น โดยสภาวิศวกรและสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อทางออกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน เพราะโครงสร้าง กทม.มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ถนนต่ำกว่าแหล่งน้ำ เมื่อฝนตกลงมาจึงระบายน้ำไม่ได้ เพราะถนนหลักและท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่าซอยต่างๆ

 

อุโมงค์ยักษ์ กทม.มีขีดจำกัด - ปัญหาขยะอุดตัน

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบุว่า หลักการของแก้มลิงคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใต้ดิน โดยสร้างท่อระบายน้ำหลัก 4 ท่อ เชื่อมกับท่อระบายน้ำต่างๆ เพื่อลำเลียงน้ำฝนบนถนนไปกักเก็บไว้ใต้ดิน รอระบายไปยังแหล่งน้ำ

 

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

โดยสามารถนำร่องศึกษาพื้นที่สวนเบญจกิติและสวนจตุจักร รวมทั้งสร้างแก้มลิงในซอยที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งวิธีนี้กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน แม้ กทม.จะมีอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ แต่ขีดความสามารถในการระบายน้ำยังมีข้อจำกัดและปัญหาขยะอุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

"บางนา - คลองเตย - รามคำแหง" เสี่ยงน้ำท่วม

นอกจากนี้ ยังได้ใช้บิ๊กเดต้าคำนวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบแม่นยำสูงด้วย 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ พื้นที่แหล่งน้ำ, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ถนนสายหลัก, พื้นที่น้ำท่วมปี 2552-2562 และระดับความสูงของพื้นที่ จากการวิเคราะห์ 70 จุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณถนน พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงสุดกว่าร้อยละ 35.52 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะเขตพื้นที่บางนา คลองเตย และรามคำแหง

 

 

ศ.สุชัชวีร์ ปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าวเตรียมลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ย้ำว่าแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม.ที่นำเสนอนี้ เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

กลับขึ้นด้านบน