พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงจุดยืน ยึดมั่น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงจุดยืน ยึดมั่น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงจุดยืน ยึดมั่น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

รูปข่าว : พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงจุดยืน ยึดมั่น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

พรรคชาติไทยพัฒนา แสดงจุดยืนย้ำอุดมการณ์ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ หนุนตั้ง ส.ส.ส.ตัวแทนจากทุกภาคส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวดหนึ่งและหมวดสอง

วันนี้ (19 ต.ค.63) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนา ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า อุดมการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยนายบรรหาร คือยึดมั่นในชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ สมัยนายบรรหารยังอยู่ ไม่ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด และโดยเฉพาะเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านจะทำงานสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอย่างสุดตัวในทุกเรื่อง

แนวทางนี้พวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนารับสืบทอดมาอย่างมั่นคง เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์รักและอยากเห็นความผาสุกอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทย นี่คือจุดยืนของพรรคต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบของการจัดตั้ง ส.ส.ร.ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งที่พรรคเคยทำจนสำเร็จลุล่วงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 มาแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบหมวดหนึ่งและหมวดสอง

ในฐานะเป็นพรรคการเมือง เราไม่นิยมเล่นการเมือง แต่พรรคมุ่งมั่นทำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องผลลัพธ์ได้ อย่างที่เคยทำเสมอมารวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรของแผ่นดินให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในขณะนี้คือการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVId-19 เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราอยากเห็นคือความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

กลับขึ้นด้านบน