สธ.ร่อนหนังสือสั่งทุกรพ.รักษาทุกกลุ่มทางการเมือง

สธ.ร่อนหนังสือสั่งทุกรพ.รักษาทุกกลุ่มทางการเมือง

สธ.ร่อนหนังสือสั่งทุกรพ.รักษาทุกกลุ่มทางการเมือง

รูปข่าว : สธ.ร่อนหนังสือสั่งทุกรพ.รักษาทุกกลุ่มทางการเมือง

กระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือ กำชับทุกโรงพยาบาลทุกแห่งดูแลสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุม พร้อมขอให้ข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ระวังการแสดงความเห็นทางการเมือง

วันนี้ (20 ต.ค.2563) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สธ.0201/ว658 ลงวันที่ 19 ต.ค.เรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยระบุว่าเรียนอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

ด้วยปรากฏสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อนึ่งในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโชเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการ ควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่ม "อนุทิน" ไม่ห้ามหมอแสดงความเห็นการเมือง ปัดย้าย ผอ.รพ.จะนะ

 

ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกแถลงการณ์เรื่องจุดยืนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ย้ำจะให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน