"ประวิตร" เปิดโครงการบ่อน้ำบาดาลยักษ์ แก้ภัยแล้ง จ.ชัยนาท

"ประวิตร" เปิดโครงการบ่อน้ำบาดาลยักษ์ แก้ภัยแล้ง จ.ชัยนาท

"ประวิตร" เปิดโครงการบ่อน้ำบาดาลยักษ์ แก้ภัยแล้ง จ.ชัยนาท

รูปข่าว : "ประวิตร" เปิดโครงการบ่อน้ำบาดาลยักษ์ แก้ภัยแล้ง จ.ชัยนาท

รองนายกฯ เปิดโครงการบ่อน้ำบาดาลยักษ์แห่งแรกในไทย ช่วยชาวชัยนาท มีน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี

วันนี้ (21 ต.ค.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร จ.ชัยนาท โดยจัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านธัญญอุดม ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง และเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง

บ่อน้ำบาดาลดังกล่าว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ 60 ซม.หรือ 24 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ 250 ลบ.ม.ต่อ ชม. หรือ 4,000 ลบ.ม.ต่อวัน โดยส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านประจำรัง ม.2 บ้านบางก้านเหลือง ม.3 และบ้านธัญญอุดม ม.6 และยังมีระบบน้ำดื่มสะอาดครอบคลุมพื้นที่ ต. หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน

กลับขึ้นด้านบน