ส.ว.ร่วมใจสวมเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ

ส.ว.ร่วมใจสวมเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ

ส.ว.ร่วมใจสวมเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ

รูปข่าว : ส.ว.ร่วมใจสวมเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้อง พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณ

วันนี้ (22 ต.ค.2563) ช่วงเช้าที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการ พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวนำคำปฏิญาณ แสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน หลังจากนั้น สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา


ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นที่ทราบกันดี ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็ได้บัญญัติไว้ ในมาตรา 2 ว่าประเทศไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 


และในมาตรา 3 เขียนไว้ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติ ผ่านทางรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาในที่นี้ก็ ต้องรวมถึงวุฒิสภาด้วย และเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ ดังนั้นในวันนี้ อาจมีความเข้าใจสับสนกันบ้าง ก็อยากจะแสดงเจตนารมณ์ให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ทำความเข้าใจให้ได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภานั้น จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งจะได้เป็นเครื่องเตือนใจของสมาชิกวุฒิสภา ว่าได้ทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้ ศาตราจาย์พิเศษพรเพรช ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทางให้นายกรัฐมนตรีลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการดำเนินการหลังจากเปิดประชุมสมัยวิสามัญ แต่ย้ำว่า วุฒิสภาจะไม่ตั้งธงใดๆ ในการทำหน้าที่

 

กลับขึ้นด้านบน