สปสช.แจงสิทธิบัตรทองรักษาได้ทุกที่ นำร่อง กทม.

สปสช.แจงสิทธิบัตรทองรักษาได้ทุกที่ นำร่อง กทม.

สปสช.แจงสิทธิบัตรทองรักษาได้ทุกที่ นำร่อง กทม.

รูปข่าว : สปสช.แจงสิทธิบัตรทองรักษาได้ทุกที่ นำร่อง กทม.

สปสช.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีสิทธิบัตรทองรับบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการได้ทุกแห่ง นำร่อง กทม. เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ส่วนโรงพยาบาลรับส่งต่อแบ่งเป็น 6 โซน

วันนี้ (26 ต.ค.2563) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การยกระดับการให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่รักษาปฐมภูมิทุกที่ จะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยเปลี่ยนระบบการทำงานเป็นเครือข่ายบริการ มีศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 69 แห่งเป็นแม่ข่าย และมีอีก 2 ส่วนอยู่ในเครือข่ายฯ คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยบริการประจำที่ประชาชนลงทะเบียนไว้ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชนในระบบบัตรทอง

 

นอกจากนี้ ได้เพิ่มหน่วยร่วมให้บริการ เป็นคลินิกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือคลินิกเปิดให้บริการเฉพาะบางช่วงเวลา ซึ่งประชาชนสามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ในเครือข่ายบริการแต่ละเขตพื้นที่

ขณะเดียวกัน ยังปรับระบบการจ่ายเงินโดยหน่วยบริการปฐมภูมิ มีวงเงินงบประมาณเหมาจ่ายตามจำนวนประชากรและรับค่าบริการตามการให้บริการที่กำหนด ส่วนหน่วยร่วมให้บริการจะเบิกจ่ายตรงจาก สปสช.ตามรายการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่ง สปสช.จะกำหนดราคาในรายการยา เวชภัณฑ์ ตรวจแล็บ และหัตถการต่าง ๆ

 

สำหรับ กทม.จะแบ่งโรงพยาบาลรับส่งต่อออกเป็น 6 โซน หากโรงพยาบาลรับส่งต่อที่เป็นตติยภูมิไม่สามารถรักษาได้ จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับสูงกว่าตติยภูมิ เช่น โรงเรียนแพทย์

สำหรับประชาชนที่มีสิทธิบัตรทองใน กทม. จำนวน 2 ล้านคน และสิทธิว่าง เพราะหน่วยบริการประจำถูกยกเลิกไป ขณะนี้สามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ แต่ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีคลินิกใหม่มารองรับ โดย สปสช.จะลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำให้ใหม่ หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้

 

กลับขึ้นด้านบน