ภาคประชาชนร้อง ศธ.ขอปกป้องสิทธินักเรียน

ภาคประชาชนร้อง ศธ.ขอปกป้องสิทธินักเรียน

ภาคประชาชนร้อง ศธ.ขอปกป้องสิทธินักเรียน

รูปข่าว : ภาคประชาชนร้อง ศธ.ขอปกป้องสิทธินักเรียน

เครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือ รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ ปกป้องสิทธินักเรียน และกำหนดบทลงโทษครูที่ละเมิดสิทธินักเรียน

วันนี้ (27 ต.ค.63) นายวรา จันทร์มณี เครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม ยื่นหนังสือถึง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้อง 5 ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับจำกัดสิทธิ ลิดรอน และละเมิดเสรีภาพนักเรียน ได้แก่ ขอให้ทำความเข้าใจกับครูเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ขอให้กำหนดบทลงโทษครูหรือโรงเรียนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เรื่องทรงผม ขอให้เลิกการทำกิจกรรมเชิงอัตวิสัย 

ขอให้ยกเลิกการให้หรือตัดคะแนนนักเรียนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เช่น การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงอัตวิสัย รวมทั้งขอให้เปิดช่องทางที่จะสามารถร้องเรียนถึงพฤติกรรมการถูกละเมิดสิทธิ โดยขอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวให้มีความชัดเจนภายใน 2 เดือน

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยันจะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณาและหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา และได้เน้นย้ำผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของนักเรียน

กลับขึ้นด้านบน