เตือน "ลูกอม-หมากฝรั่ง"ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน 9.8%

เตือน "ลูกอม-หมากฝรั่ง"ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน 9.8%

เตือน "ลูกอม-หมากฝรั่ง"ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน 9.8%

รูปข่าว : เตือน "ลูกอม-หมากฝรั่ง"ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน 9.8%

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจวิเคราะห์สีอินทรีย์สังเคราะห์ในลูกอม หมากฝรั่งที่เก็บตัวอย่างตรวจปี 2560–2562 จำนวน 387 ตัวอย่าง พบว่า 30 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 9.8 ใช้สีไม่ได้มาตรฐาน และบางตัวอย่างใช้สีในหมากฝรั่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้

วันนี้ (27 ต.ค.2563) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สีอินทรีย์สังเคราะห์ในลูก อมทั้งชนิดแข็ง ชนิดนุ่ม และหมากฝรั่ง เป็นตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และผู้ประกอบการส่งตรวจในปี 2560-62 จำนวน 387 ตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีการใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 30 ตัวอย่าง หรือ 9.8% ดังนี้

  • ลูกอมชนิดแข็ง ลูกอมที่มีลักษณะเป็นเม็ดแข็งละลายช้า เมื่อเคี้ยวจะแตก 147 ตัวอย่าง พบไมเป็นไปตามมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง 5.7 ตกมาตรฐานเนื่องจากพบสี erythrosine ในปริมาณตั้งแต่ 2.9 ถึง 18.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
  • ลูกอมชนิดนุ่ม ได้แก่ลูกอมที่มีลักษณะเป็นเม็ดนิ่มและอ่อนตัว สามารถเคี้ยวได้ จำนวน 204 ตัวอย่าง พบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 21 ตัวอย่าง ร้อยละ 13.9 ตกมาตรฐาน โดยพบสี erythrosine 15 ตัวอย่าง ในปริมาณตั้งแต่น้อยกว่า 1.0 ถึง 38.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสี amaranth จำนวน 6 ตัวอย่าง ในปริมาณตั้งแต่ 2.2 ถึง 23.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสีทั้ง 2 ชนิดนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในลูกอม
  • หมากฝรั่ง 36 ตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง ร้อยละ 6.3 เนื่องจากพบสี quinoline yellow ซึ่งสีชนิดนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในหมากฝรั่ง

สีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีการประเมิน ความปลอดภัยแล้ว และอนุญาตให้ใช้เติมในอาหาร แต่ปริมาณที่ใช้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 389) พ.ศ.2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) 

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่าา ลูกอมและหมากฝรั่งเป็นอาหารที่อนุญาตให้ใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ เพื่อเติมแต่งผลิตภัณฑ์ แต่ปริมาณและชนิดของสีที่ใช้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จากการรวบรวมข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ระหว่างปี 2560-2562 ยังคงตรวจพบว่ามีการใช้สีอินทรีย์สังเคราะห์ทั้งในลูกอมและหมากฝรั่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอยู่บ้าง

โดยสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งใช้แต่งสีอาหารให้มีสีสันที่น่ากินมากขึ้น หากร่างกายได้รับ ในปริมาณมาก หรือบ่อยครั้งย่อมก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น สีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้น้ำย่อยอาหารออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ทำให้ท้องเดิน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรืออาจมีอาการของตับ ไตอักเสบ

สีอินทรีย์สังเคราะห์บางชนิด อาจก่อให้เกิดมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง อวัยวะอื่นๆ และอันตรายจากสารอื่นที่ไม่ใช่สีผสมอาหาร เช่น โลหะหนัก และส่วนประกอบหลักของลูกอม คือ น้ำตาล หากบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะเด็กอาจทำให้ฟันผุหรือเป็นโรคอ้วนได้

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน