ธนาคารโลกชี้ COVID กระทบศก.ไทย ระบุจีน-เวียดนามฟื้นเร็ว

ธนาคารโลกชี้ COVID กระทบศก.ไทย ระบุจีน-เวียดนามฟื้นเร็ว

ธนาคารโลกชี้ COVID กระทบศก.ไทย ระบุจีน-เวียดนามฟื้นเร็ว

รูปข่าว : ธนาคารโลกชี้ COVID กระทบศก.ไทย ระบุจีน-เวียดนามฟื้นเร็ว

ธนาคารโลก ระบุ COVID-19 เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ปัญหาความยากจน เเละความเหลื่อมล้ำทั่วโลกรุนเเรงขึ้น ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แนะ ศบศ.-ศบค.เร่งสรุปการเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะยิ่งช้ายิ่งเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจ

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลความยากจนของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 พบว่า คนยากจนในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 และปัญหาความยากจนที่เพิ่มขึ้น จะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565
กลุ่มคนเปราะบางที่มีรายได้น้อยมากอยู่แล้ว ยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น ผลจากการปิดและหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายสมชัยระบุว่า ไทยอาจเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเองในการแก้ปัญหา COVID-19 เพราะคุม COVID-19 ได้แต่เศรษฐกิจนั้นลงฟื้นตัวได้ยาก

ดังนั้นทางออกหนึ่งคือรัฐ ทั้ง ศบค. เเละ ศบศ. ต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องของการเปิดประเทศ ที่รัฐบาลต้องสื่อสารให้ดีว่า ไทยมีความสามารถที่จะจัดการและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศได้

โดยไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้างเกิดขึ้นในประเทศ ถ้าสร้างความชัดเจนได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความยากจนลงได้

ขณะที่ นางเบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกให้มีความรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้กิจการและธุรกิจต้องปิดกิจการ เกิดการตกงานและลดลงของรายได้จำนวนมาก ทำให้ความยากจนถอยหลังไปอีก 5-10 ปี

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ธนาคารโลก มองว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุดในอาเซียน เนื่องจากมีโครงสร้างเศรษฐกิจ พึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกมาก ในสภาวะเช่นนี้ภาครัฐยังคงต้องเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ

ขณะนี้ 2 ประเทศที่ภาครัฐสามารถทำได้ดี ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ คือ จีน และเวียดนาม ที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวได้
กลับขึ้นด้านบน