กรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก

กรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก

กรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก

รูปข่าว : กรมชลประทานยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก

รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนลำตะคอง ยังรับน้ำได้อีก 27 ล้าน ลบ.ม. และการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำแต่อย่างใด

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อประเมินสถานการณ์มวลน้ำขนาดใหญ่จากพายุ "โมลาเบ"

 

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 347.757 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 110.58 % มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ 1.99 ล้าน ลบ.ม.ขณะนี้ระบายน้ำที่ 2.376 ล้าน ลบ.ม.การระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำแต่อย่างใด รวมไปถึงบริเวณที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา เนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำลำตะคองมีปริมาณต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50 ซม.และสามารถรับน้ำได้อีก 27 ล้าน ลบ.ม.

 

ประกอบกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมขังได้ลงไหลสู่แม่น้ำมูลไปแล้ว ในส่วนของการระบายน้ำดังกล่าว กรมชลประทานได้กำหนดแผนผันน้ำเก็บไว้ยังแก้มลิงและบึงสาธารณะ ตลอดจนบึงที่กรมชลประทานได้เตรียมไว้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรมตลอดฤดูแล้งหน้า

 

กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าที่ผ่านมา ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนเข้าทำการสำรวจสภาพของเขื่อนลำตะคอง รวมถึงอาคารชลประทานในพื้นที่ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ตัวเขื่อนลำตะคองตลอดจนอาคารชลประทานมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี และยังคงสามารถรับน้ำได้ในอัตราที่กำหนดไว้ ขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หรือ โทร.สอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

กลับขึ้นด้านบน