"ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

"ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

"ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

รูปข่าว : "ในหลวง-ราชินี" เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และทรงเยี่ยมประชาชนจำนวนมากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันนี้ (1 พ.ย.2563) เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จเป็นจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ

พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนถวาย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่ง

เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง 3 ฤดูชุดปัจจุบัน ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนชุดเดิม เพื่ออนุรักษ์และรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไว้เป็นศิลปกรรมและมรดกอันล้ำค่ามิให้ชำรุดมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 50 ปี

ในการนี้ ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยที่เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำสังข์แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์แก่พระราชวงศ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน ครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บริเวณพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานแก่เจ้านาย และขุนนางที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระดำเนิน เพื่อทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บริเวณพระอุโบสถด้วย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน