นักการเมือง-ส.ส.-ส.ว.-ขรก.ห้ามช่วยหาเสียงเลือกตั้ง "อบจ."

นักการเมือง-ส.ส.-ส.ว.-ขรก.ห้ามช่วยหาเสียงเลือกตั้ง "อบจ."

นักการเมือง-ส.ส.-ส.ว.-ขรก.ห้ามช่วยหาเสียงเลือกตั้ง "อบจ."

รูปข่าว : นักการเมือง-ส.ส.-ส.ว.-ขรก.ห้ามช่วยหาเสียงเลือกตั้ง "อบจ."

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปชัดข้าราชการเมือง ส.ส.,ส.ว.ข้าราชการ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งอบจ.ได้

วันนี้ (3 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมือง ซึ่งได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อกกต. กรณีมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 นั้น เห็นว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายละเอียดของการตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง กกต.จะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต. www.ect.go.th ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 โดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันแรก! เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน