ครม.เศรษฐกิจหารือแผนแก้ภัยแล้ง

ครม.เศรษฐกิจหารือแผนแก้ภัยแล้ง

ครม.เศรษฐกิจหารือแผนแก้ภัยแล้ง

รูปข่าว : ครม.เศรษฐกิจหารือแผนแก้ภัยแล้ง

ครม.เศรษฐกิจหารือแผนแก้ภัยแล้ง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหารือมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 1 ในนั้นคือโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจำนวน 268 แห่ง ในพื้นที่ 22 จังหวัดภาคกลาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการแกัปัญหาภัยแล้งและการช่วยเหลือเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีแล้วจำนวน 3.44 ล้านไร่ และผู้ที่ยังไม่ปลูกข้าวอีก 1 ล้านไร่ ส่วนแผนระยะยาว จะมีการปรับโครงสร้างระบบชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคการเกษตร
 
ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนแก้ปัญหาจากเดิมที่จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเฉพาะในหมู่บ้านแล้งซ้ำซากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มาเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ เบื้องต้น คาดการณ์จะใช้งบประมาณ 51 ล้านบาท
 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เตรียมเสนอที่ประชุมให้ใช้งบกลางประจำปี 2558 จำนวน 51 ล้านบาท ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรวม 268 แห่งในพื้นที่ 22 จังหวัดภาคกลาง
 


กลับขึ้นด้านบน