THE EXIT : ชาวแม่พริกค้านทำเหมืองแร่แมงกานีส หวั่นกระทบชีวิต

THE EXIT : ชาวแม่พริกค้านทำเหมืองแร่แมงกานีส หวั่นกระทบชีวิต

THE EXIT : ชาวแม่พริกค้านทำเหมืองแร่แมงกานีส หวั่นกระทบชีวิต

รูปข่าว : THE EXIT : ชาวแม่พริกค้านทำเหมืองแร่แมงกานีส หวั่นกระทบชีวิต

กลุ่มคัดค้านการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ "แมงกานีส" พื้นที่กว่า 199 ไร่ ใน อ.แม่พริก จ.ลำปาง หวั่นกระทบแหล่งน้ำในลำห้วยขี้นกที่ชาวบ้านใช้ทำเกษตรกรรม

ข้าวโพดในพื้นที่ของนางศรีมูล บุญปัน ชาวบ้านแพะดอกเข็ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ถึงกำหนดเก็บเกี่ยว ที่ดินบริเวณนี้ ปลูกข้าวโพดได้ผลผลิตดีเพราะใกล้ภูเขา ดิน น้ำ อุดมสมบูรณ์ รายได้จากการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ 5 ไร่ เฉลี่ย 50,000 บาทต่อปี พอเพียงสำหรับดูแลครอบครัว

นอกจากที่ดินจะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่การจ้างงานยังเกิดขึ้นในชุมชนฤดูปลูกและเก็บเกี่ยว คนในหมู่บ้านจะถูกว่าจ้างให้มาช่วยงานในไร่ อย่างการเก็บเกี่ยวข้าวโพดวันนี้นางศรีมูลจ้างงานเพื่อนบ้านถึง 10 คน

หลังได้รับข้อมูลว่าภูเขาไม่ไกลจากที่ดินกำลังถูกยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แมงกานีส นางศรีมูลจึงค่อนข้างกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพดิน น้ำ รวมถึงรายได้ของครอบครัว

 

ชาวบ้านบ้านห้วยขี้นกและบ้านแพะดอกเข็ม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกว่า 178 คน ที่นี่สามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี หมุนเวียนปลูกข้าวโพด กระเทียม และทำนาข้าว โดยอาศัยน้ำจากคลองส่งน้ำที่เชื่อมต่อมาจากลำห้วยขี้นก

"ลำห้วยขี้นก" เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านพื้นที่ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ ยิ่งสร้างความกังวลว่าอาจจะมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

 

อ่างเก็บน้ำแม่พริก หรือ อ่างเก็บน้ำผาวิ่งชู้ เนื่องในพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่พริก ความจุ 4 ล้านลูกบากศ์เมตร ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2554 ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 2,000 ครัวเรือน พืชที่เกษตรกรรมกว่า 3,800 ไร่

เป็นอีกจุดที่ชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบหากมีการทำเหมืองแร่แมงกานีส เพราะแม้ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่คำขอประทานบัตร 7 กิโลเมตร แต่น้ำที่ไหลลงมายังอ่างเก็บน้ำ มาจากลำห้วยแม่พริกและลำห้วยสาขา ที่ไหลผ่านพื้นที่คำขอประทานบัตร

 

วันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ชาวบ้าน 8 หมู่บ้าน ใน ต.แม่พริก รวมตัวกัน หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ก่อนจะปิดถนนพหลโยธินเป็นเวลาครึ่งวันเรียกร้องให้ จ.ลำปาง ยกเลิกคำขอประทานบัตรเหมืองแร่

คำขอประทานบัตรเหมืองแร่แมงกานีส เลขที่ 2/2561 จดทะเบียนคำขอเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2563 ระบุเป็นการทำเหมืองแร่แมงกานีส ประเภทเหมืองหาบ พื้นที่ 199 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา คาบเกี่ยว 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 7 บ้านห้วยขี้นก และหมู่ 11 บ้านแพดอกเข็ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

 

ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ข้อมูลว่าความคืบหน้า อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงยังไม่สามารถจัดเวทีได้

ขณะที่ข้อเรียกร้องให้ยกเลิกคำขอประทานบัตรอุตสาหกรรมจังหวัด ไม่มีอำนาจที่จะสามารถดำเนินการได้

แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าหากเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดขึ้นยังไม่สามารถหาข้อยุติและตอบข้อกังวลเรื่องผลกระทบให้กับชาวบ้านได้ ตามระเบียบจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสิน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน