"เยอรมนี" ชี้ไม่พบกษัตริย์ไทยทรงกระทำความผิด

"เยอรมนี" ชี้ไม่พบกษัตริย์ไทยทรงกระทำความผิด

"เยอรมนี" ชี้ไม่พบกษัตริย์ไทยทรงกระทำความผิด

รูปข่าว : "เยอรมนี" ชี้ไม่พบกษัตริย์ไทยทรงกระทำความผิด

รัฐบาลเยอรมนี ระบุว่า ไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่า พระมหากษัตริย์ไทย ทรงกระทำการใดที่ผิดกฎหมายในระหว่างที่ทรงประทับอยู่ในเยอรมนี

สำนักข่าวดีพีเอของเยอรมนี รายงานข่าวอ้างว่า กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี ได้ตอบคำถามของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคกรีนส์ เป็นลายลักษณ์อักษรว่า รัฐบาลเยอรมนีไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงตัดสินพระราชหฤทัยในการใด ๆ ระหว่างทรงประทับในเยอรมนีและจากข้อมูลที่ได้มาจากรัฐบาลไทย ระบุว่า การประทับในเยอรมนีเป็นเรื่องส่วนพระองค์

นอกจากนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนียังคาดหวังว่า พระมหาษัตริย์ไทยจะไม่ทรงตัดสินพระราชหฤทัย ที่เป็นการแทรกแซงกฎหมายของเยอรมนี กฎหมายระหว่างประเทศ หรือหลักสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศ ขณะทรงประทับอยู่บนแผ่นดินเยอรมนีด้วย

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน