กทม.เปิดใช้สะพานข้ามแยก "ศรีนครินทร์ - พัฒนาการ"

กทม.เปิดใช้สะพานข้ามแยก "ศรีนครินทร์ - พัฒนาการ"

กทม.เปิดใช้สะพานข้ามแยก "ศรีนครินทร์ - พัฒนาการ"

รูปข่าว : กทม.เปิดใช้สะพานข้ามแยก "ศรีนครินทร์ - พัฒนาการ"

กทม.เปิดใช้สะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร หลังจากมีกำหนดปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 25 พ.ย.2563 แต่สามารถเปิดการจราจรได้ก่อนกำหนด

วันนี้ (17 พ.ย.2563) เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรงานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (แยกพัฒนาการ) เขตสวนหลวง

 

ปิดปรับปรุง หลังใช้งานมาเป็นเวลา 16 ปี

ทั้งนี้ กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางแยกพัฒนาการ ทางแยกอ่อนนุช และทางแยกอุดมสุข ระบายรถยนต์ตามแนวตะวันออก - ตะวันตกให้ข้ามทางแยก โดยการใช้สะพานข้ามทางแยกไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นการเสริมโครงข่ายการจราจรบนถนนศรีนครินทร์ สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหานั้น

 

 

สำหรับสะพานดังกล่าวมีความยาว 527.50 เมตร แบ่งเป็น 15 ช่วง ช่วงกลางมีความยาว 45 เมตร และอีก 14 ช่วงมีความยาว 25 เมตร อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง ดูแลรักษาโดยสำนักการโยธา กทม. เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ภายหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ในปี 2559-2563 ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเป็นระยะว่าพื้นสะพานช่วงกลางและผิวจราจรบนสะพานได้รับความเสียหายเป็นหลุมกว้าง

กำหนดปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

กทม.จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ เริ่มสัญญาวันที่ 30 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ย.2563 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน เนื้องานประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นสะพานและเชิงลาด งานรื้อถอนราวสะพาน ผิวจราจร พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ำ การติดตั้งพื้นสะพาน ราวสะพาน และส่วนประกอบอื่นๆ ใหม่

 

 

นอกจากนี้ ยังมีงานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ งานทาสีทางเท้า ราวสะพาน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (แยกพัฒนาการ) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะเปิดการจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณโดยรอบ

กทม.มุ่งเน้นแก้ปัญหาจราจรเป็นรูปธรรม

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงาน และภารกิจของ กทม.ในทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะทำให้ กทม.เป็นมหานครที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้เน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล

 

 

ในวันนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ สามารถเปิดการจราจรได้ก่อนกำหนด ซึ่งต้องขอชื่นชมสำนักการโยธาที่บริหารจัดการโครงการแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญา โครงการนี้จะทำให้การสัญจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณใกล้เคียง มีความคล่องตัว สะดวกปลอดภัย เนื่องจากได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบโครงสร้าง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน