องค์กรเอกชนออกแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง

องค์กรเอกชนออกแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง

องค์กรเอกชนออกแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง

รูปข่าว : องค์กรเอกชนออกแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง

ประณามเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม จี้รัฐบาลเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้องสอบ-ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ

วันนี้ (17 พ.ย.2563) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุม ต่อเหตุการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณหน้ารัฐสภาว่าจากสถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณหน้ารัฐสภา

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เห็นว่า การชุมนุมของประชาชนเป็นการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และข้อบทที่ 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) การที่รัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกการกระทำที่เกินความจำเป็น และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างร้ายแรง

 

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ขอประณามการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุม พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้

  • ขอให้รัฐบาลเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนในฐานะคุณค่าสูงสุด
  • ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
  • ขอให้มีการตรวจสอบการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมและลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใช้อำนาจเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชุมนุมหน้ารัฐสภาวุ่น บาดเจ็บเบื้องต้นเกือบ 20 คน

กลุ่มราษฎร ผ่านแนวกั้น-รถฉีดน้ำ ถึงหน้ารัฐสภา

"ไพบูลย์" เสนอคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน