กทม.ชี้แจงมาตรการคุมรถบรรทุก ช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5

กทม.ชี้แจงมาตรการคุมรถบรรทุก ช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5

กทม.ชี้แจงมาตรการคุมรถบรรทุก ช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5

รูปข่าว : กทม.ชี้แจงมาตรการคุมรถบรรทุก ช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5

กทม.ชี้แจงการห้ามรถบรรทุกวิ่งพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร

วันนี้ (22 พ.ย.63) นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ระบุว่า กรุงเทพฯจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา และการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ย.ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามภารกิจที่ได้เสนอมา

สำหรับการห้ามไม่ให้รถบรรทุกวิ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงวิกฤตปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตพื้นที่ภายในของถนนวงรอบพื้นที่ชั้นใน ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก โดยขอให้พิจารณาเพิ่มเติมห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปในข้อบังคับดังกล่าวด้วย รวมทั้งขอให้พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับ ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้ากรุงเทพฯจากถนนวงแหวนรัชดาภิเษกเป็นถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก

ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง กทม.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบ โดยอาจเป็นในรูปแบบการจัดหาจุดพักรถที่เหมาะสมให้กับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ต้องจอดรอในช่วงเวลาที่มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร

นอกจากนี้ กทม.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด ด้วยการเข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน หรือการเผาในที่โล่งให้แจ้งสายด่วนกรุงเทพมหานคร 1555 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน