ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ - การศึกษา

ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ - การศึกษา

ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ - การศึกษา

รูปข่าว : ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการ - การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานที่ศึกษา และเป็นประโยชน์ของทางราชการ

ค่ำวานนี้ (22 พ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงาน สถานที่ศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการตลอดไป ประกอบด้วย

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานโฉนดที่ดินในจังหวัดปทุมธานี และชลบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม 6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี 2560 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่ 15 พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี 2560

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รับพระราชทานโฉนดที่ดิน บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองเพชรบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน