แรงงานอายุ "45 - 50 ปี - จบใหม่" เสี่ยงตกงาน

แรงงานอายุ "45 - 50 ปี - จบใหม่" เสี่ยงตกงาน

แรงงานอายุ "45 - 50 ปี - จบใหม่" เสี่ยงตกงาน

รูปข่าว : แรงงานอายุ "45 - 50 ปี - จบใหม่" เสี่ยงตกงาน

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน เเต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปกติทำให้ ประเมินว่าอาจมีผู้ว่างานนับล้านคน เเละ ตลาดแรงงานไทยยังอยู่ในภาวะเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจาก COVID-19

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวถึง แนวโน้มตลาดแรงงานไทยปี 2564 ว่าตลาดแรงงานของไทยยังอยู่ในภาวะเปราะบางตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจาก COVID-19 ส่งผลให้แรงงานไทย 3 กลุ่ม คือ แรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบัน แรงงานที่ตกงาน และแรงงานใหม่ที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสูง โดยเฉพาะแรงงานในระบบประกันสังคมช่วงอายุ 45-50 ปี มีทิศทางจะถูกให้เข้าโครงการสมัครใจลาออก (เออร์ลี่ รีไทร์) มากขึ้น เพราะแรงงานกลุ่มนี้เมื่อเข้าโครงการแล้วจะไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ว่างงานในการจัดเก็บสถิติว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ยังยึดคำนิยามขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

นายธนิต กล่าวว่า ขอแนะนำให้แรงงานเร่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะอายุ 40 ปีขึ้นไปต้องเร่งเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ใหม่ หรือมองหาอาชีพเสริมสำรองในอนาคต

ส่วนเด็กจบใหม่ก็น่าเป็นห่วงซึ่งในช่วงกุมภาพันธ์ ปี 2564 ประมาณ 500,000 คน เมื่อรวมกับเด็กที่จบในปีนี้แต่ยังไม่มีงานทำประมาณเกือบ 400,000 คน รวมแรงงานจบใหม่สะสมประมาณ 900,000 คน เที่สี่ยงตกงานสูงเช่นกัน แม้จะมีการจ้างเพิ่มในอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแต่ยังไม่มากนักคาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นมากในปี 65-66

 

มีข้อมูลน่าสนใจ จากเว็บไซต์จัดหางาน คือ สิ่งที่นายจ้างค้นหาจากเด็กจบใหม่ อันดับเเรกประวัติส่วนตัวต้องกระชับและตรงประเด็น ระบุประสบการณ์ที่โดดเด่น เช่น กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย การฝึกงาน ทำงานพาร์ทไทม์ การพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง, นายจ้างจะมองหาพนักงานควรมีสกิลหลากหลาย ซึ่งการลงเรียนคอร์สต่าง ๆ ก็สะท้อนได้ว่าเราต้องการเพิ่มทักษะให้ตัวเอง

ทั้งนี้ หากเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีก็จะค่อนข้างดีเพราะในยุค COVID-19 ต้องทำงานในภาวะ Social Distancing ทำให้การประชุมออนไลน์ หรือ Video Conference เป็นเรื่องปกติมาก ดังนั้นการวางแผนงาน การสั่งงาน หรือส่งงาน ก็อาจจะทำงานผ่านโปรแกรมออนไลน์จึงเป็นเรื่องจำเป็นเเละต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม

สุดท้าย ทัศนคติที่ดีหลายบริษัทมองหาคนที่มี Growth Mindset มากกว่าคนที่เก่งมาก ๆ แต่ไม่ยอมปรับตัว เพราะนายจ้างเชื่อว่าคนที่มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ตลอดเวลา คือคนที่จะสามารถทำงานภายใต้ภาวะไม่ปกติ โดยปี 2564 คาดว่าอัตราการว่างงานของแรงงานไทยยังคงสะสมอยู่ในระดับ 2.9 ล้านคน

 

กลับขึ้นด้านบน