ศธ.ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านเลี่ยงม็อบ 25 พ.ย.

ศธ.ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านเลี่ยงม็อบ 25 พ.ย.

ศธ.ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านเลี่ยงม็อบ 25 พ.ย.

รูปข่าว : ศธ.ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านเลี่ยงม็อบ 25 พ.ย.

กระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือให้ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ถนนราชดำเนินนอก ปฏิบัติงานในที่พักบ้าน (WFH) ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เนื่องจากจะมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎร บริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

จากกรณีที่กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมวันที่ 25 พ.ย.นี้ ที่สำนักงาน บริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การทำงานของข้ราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อมูลว่ามีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎร  บริเวณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกระทรวงศึกษาธิการ
อีกทั้งได้รับการประสานจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของทหาร และตำรวจเกี่ยวกับการเดินทาง
เข้าปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุมในวันดังกล่าว

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเห็นว่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จึงใคร่ขอความอนุเคระห์ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พักบ้าน (Work from Home) ในวันดังกล่าว เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ไม่เกิน 25% 

นอกจากนี้ กรมการปกครอง (วังไชยา) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่บริเวณถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ใกล้กับทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นแจ้งปิดทำการ 1 วัน โดยจะรอดูสถานการณ์ก่อนเปิดทำการตามปกติต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาหลายแห่งหยุดเรียนเลี่ยงชุมนุม 25 พ.ย.

ตำรวจวางกำลังคุมเข้ม-ตั้งลวดหนาม รอบสำนักงานทรัพย์สินฯ

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน