"ชวน" นั่งหัวโต๊ะเคาะโครงสร้าง คกก.สมานฉันท์ 21 คนจาก 7 ฝ่าย

"ชวน" นั่งหัวโต๊ะเคาะโครงสร้าง คกก.สมานฉันท์ 21 คนจาก 7 ฝ่าย

"ชวน" นั่งหัวโต๊ะเคาะโครงสร้าง คกก.สมานฉันท์ 21 คนจาก 7 ฝ่าย

รูปข่าว : "ชวน" นั่งหัวโต๊ะเคาะโครงสร้าง คกก.สมานฉันท์ 21 คนจาก 7 ฝ่าย

"ชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา นั่งหัวโต๊ะหารือ 3 วิป เคาะโครงสร้างคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์แก้สถานการณ์ความขัดแย้งการชุมนุมทางการเมือง เตรียมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหารือทางออกประเทศ

วันนี้ (24 พ.ย.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมวิป 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อหารือการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์แก้สถานการณ์ความขัดแย้งการชุมนุมทางการเมือง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เข้าร่วมประชุม

ประธานรัฐสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้ได้รูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว ซึ่งทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ร่างรูปแบบโครงสร้างเบื้องต้น และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยองค์ประกอบมีทั้งหมด 21 คน จาก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • ผู้แทนรัฐบาล 2 คน ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ฝ่ายค้าน 2 คน ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
  • ผู้แทนฝ่ายชุมนุม 2 คน
  • ผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 2 คน

รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ซึ่งมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 3 คน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 คน ที่ประชุมคณะกรรมการอธิบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสมานฉันท์

นายชวน ระบุว่า เบื้องต้น ตั้งชื่อคณะกรรมการชุดนี้ว่า คณะกรรมการสมานฉันท์ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ พยายามให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม แต่หากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมก็ต้องให้เวลาคณะกรรมการในการหารือกัน พร้อมฝากให้โอกาสคณะกรรมการได้ทำงานแก้ปัญหา ลดความขัดแย้ง ส่วนรูปแบบการปรองดองจะทำอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

ไม่ได้หวังว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนทันทีทันใด แต่คิดว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกฝ่ายจะได้คุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน