"ในหลวง-พระราชินี" ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.นครสวรรค์

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.นครสวรรค์

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.นครสวรรค์

รูปข่าว : "ในหลวง-พระราชินี" ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.นครสวรรค์

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.นครสวรรค์ ราษฎรชาวนครสวรรค์ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันอย่างใกล้ชิด

ค่ำวานนี้ (24 พ.ย.63) ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ เสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจรักษาราษฎรได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องหยุดตรวจรักษา ขณะประทับอยู่ที่วัดช่องแค และทรงรับเด็กที่เจ็บป่วย จำนวน 9 คน เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเด็ก ๆ เจ็บป่วยด้วยโรคเกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคทางสมอง โรคหัวใจ โรคตับ และถุงน้ำดี ที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนาน มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยเหลือให้ดีที่สุด

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดในบริเวณวัดช่องแค พร้อมกับมีพระราชปฏิสันถารซักถามทุกข์สุขด้วยความห่วงใย พระราชทานคำสอน หลักคิดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

พร้อมกันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพระราชทานแก่ราษฎร ต.พรหมนิมิตและใกล้เคียง ที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ซึ่งมาจาก จ.นครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง บางคนได้ก้มกราบพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งผ่าน ราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล เพื่อทักทายราษฎร พร้อมทั้งทรงรับพวงมาลัย สิ่งของต่าง ๆ และเงินซึ่งราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายเพื่อโดยเสด็จเป็นพระราชกุศล

เวลา 20.49 น.รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ และทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน