"ต.สบเตี๊ยะ" ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

"ต.สบเตี๊ยะ" ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

"ต.สบเตี๊ยะ" ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

รูปข่าว : "ต.สบเตี๊ยะ" ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

ก่อนหน้านี้ภาครัฐและภาคประชาชน แถลงร่วมมือกันสำหรับวิธีแก้ปัญหาฝุ่นควันแบบใหม่ ไม่ประกาศห้ามเผา แต่จะจัดคิวการเผา โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ ขณะเดียวกันมีชุมชนต้นแบบจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน หัวใจสำคัญคือความร่วมมือของคนในชุมชน

วันนี้ (27 พ.ย.2563) ชาวบ้าน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างที่พักชั่วคราวเพื่อเป็นจุดเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งไม่สามารถจัดการเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด 5 จุด ส่วนพื้นที่ป่าเต็งรัง ประมาณ 10,000 ไร่ ได้เข้าสำรวจการร่วงหล่นของใบไม้ ก่อนวางแผนการจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือน ม.ค. ตามขั้นตอนและแจ้งไปยังที่ว่าการอำเภอจอมทอง ก่อนรวบรวมเป็นแผนการจัดการเชื้อเพลิงของ จ.เชียงใหม่

แม้จะยังไม่เข้าสู่วิกฤตฝุ่นควัน แต่หลายภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม ทั้งงานเสวนาวิชาการ การประชุมระหว่างสภาลมหายใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมและทำงานให้มีประสิทธิภาพ

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปี 2563 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลง เน้นการจัดการเชื้อเพลิงเป็นหลักและให้ชุมชนเป็นคนกำหนดวันเวลาในช่วงเวลาที่เหมาะสม และปีนี้ จ.เชียงใหม่ ไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาด เพราะที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าประมาณ 30,000 ไร่ โดยพื้นที่ป่าเต็งรังจะเน้นการจัดการเชื้อเพลิง ขณะที่ป่าต้นน้ำได้ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไฟป่า ขณะที่ จ.เชียงใหม่ เตรียมประกาศเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็น 2 โซน โซนเหนือและโซนใต้ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้เชื้อเพลิงแต่ละพื้นที่ร่วงหล่นไม่พร้อมกัน ปีนี้ตั้งเป้าจัดการเชื้อเพลิง 500,000 ไร่

 

 

กลับขึ้นด้านบน