ขสมก.เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 10 เส้นทาง เลี่ยงชุมนุมสี่แยกบางนา

ขสมก.เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 10 เส้นทาง เลี่ยงชุมนุมสี่แยกบางนา

ขสมก.เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 10 เส้นทาง เลี่ยงชุมนุมสี่แยกบางนา

รูปข่าว : ขสมก.เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 10 เส้นทาง เลี่ยงชุมนุมสี่แยกบางนา

ขสมก.ประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงและสี่แยกบางนา จำนวน 10 เส้นทาง

วันนี้ (28 พ.ย.2563) ขสมก.ประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง และสี่แยกบางนา ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 45, 508, 511, 536 ,102 ,142 ,180 

 

โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังนี้

 

เส้นทางสายที่ 511 ปากน้ำ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)

เส้นทางปกติ ขาไป จากปากน้ำ ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) เริ่มต้นจากปากน้ำ ไปตามถนนสายลวด ถนนศรีสมุทร ถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต แยกขวาไปตามถนนราชดำริ แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี ถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนดินสอ แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซ้ายไปตามถนนบวรนิเวศน์ ถนนตะนาว แยกขวาไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ไปสุดเส้ทางที่สถานีขนส่งผู้โดบสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)

ขากลับ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) ไปปากน้ำ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุเทพฯ (ตลิ่งชัน) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนราชดำเนินกลาง แยกซ้ายไปตามถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซ้ายไปตามถนนจักรพงษ์ แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่ปากน้ำ

เส้นทางเลี่ยง ขาไป จากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 508 ปากน้ำ - ท่าราชวรดิษฐ์

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นจากบริเวณปากน้ำบนถนนศรีสมุทร ไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 ข้ามสะพานกษัตริย์ศึก แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม แยกขวาไปตามถนนหลวง แยกขวาไปตามถนนวรจักร แยกซ้ายไปตามถนนบำรุงเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์ แยกขวาข้ามสะพานมอญ ไปตามถนนเจริญกรุง ถนนท้ายวัง แยกขวาไปตามถนนมหาราช จนสุดเส้นทางที่บริเวณท่าราชวรดิษฐ์

ขากลับ เริ่มต้นจากบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ไปตามถนนมหาราช แยกชวาไปตามถนนหน้าพระลาน แยกขวาไปตามถนนสนามไชย แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง ข้ามสะพานมอญ แยกซ้ายไปตามถนนอัษฏางค์ แยกขวาไปตามถนนบำรุงเมือง ข้ามสะพานกษัตริย์ศึก แล้วไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่บริเวณหน้าตลาดปากน้ำ

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 25 ท่าช้างวังหลวง - อู่สายลวด

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มจากท่าช้างวังหลัง ไปตามถนนหน้าพระลาน แยกขวาไปตามถนนสนามไชย แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนมิตรสัมพันธ์ อ้อมวงเวียน 22 กรกฎ

แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต แยกซ้ายข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนพระราม 4 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต ถนนสุขุมวิท แยกขวยาไปตามถนนศรีสมุทร แยกซ้ายไปตาถนนไปรโคนชัย แยกซ้ายไปตามถนนสายลวด จนสุดเส้นทางที่อู่สายลวด

เที่ยวกลับ เริ่มตันจากอู่สายลวด ไปตามถนนสายลวด แยกซ้ายไปตามถนนด่านเก่า ถนนศรรีสมุทร แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนจักรเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพาหุรัด แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสนามไชย แยกซ้ายไปตามถนนท้ายวัง แยกขวาไปตามถนนมหาราช จนสุดเส้นทางที่ท่าช้างวังหลวง

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 2 สำโรง - ปากคลองตลาด

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นที่สำโรง ไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิตร แยกขวาไปตามถนนราชดำริ แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง แยกซ้ายไปตามถนนอัษฏางค์ แยกขวาข้ามสะพานอุบลรัตน์ แยกซ้ายไปตามถนนราชินี แยกซ้ายข้ามสะพานเจริญรัช แยกซ้ายไปตามถนนอัษฏางค์ จนสุดเส้นทางที่ปากคลองตลาด (ถนนอัษฏางค์)

ขากลับ เริ่มตันที่ปากคลองตลาด (ถนนอัษฏางค์) ไปตามถนนอัษฏางค์ แยกซ้ายข้ามสะพานเจริญศรี แยกขวาไปตามถนนราชินี แยกขวาข้ามสะพานผ่านภพลีลา ไปตามถนนราชดำเนินกลาง แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สำโรง

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากสำโรง ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 23 สำโรง – เทเวศร์ (ทางด่วน)

เส้นทางปกติ เที่ยวไป จากสำโรง ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานคร สายบางนา-ท่าเรือคลองเตย-ดินแดง และลงทางด่วนที่ถนนเพชรบุรี ไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก แยกขวาไปตามถนนราชสีมา แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก จนสุดเส้นทางที่สี่เสาร์เทเวศร์

เที่ยวกลับ จากสี่เสาร์เทเวศร์ ไปตามถนนพิษณุโลก แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรีแล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทางที่สำโรง

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากสำโรง ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 45 สำโรง - ท่าน้ำสี่พระยา

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นที่สำโรง ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 สามย่าน แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง 30 จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสี่พระยา

ขากลับ เริ่มตันจากท่าน้ำสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สำโรง

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากสำโรง ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายถนนอุดมสุข แยกขวาเข้าถนนสุขุมวิทเส้นทางเดิม

ขากลับ จากถนนสุขุมวิท แยกซ้ายเข้าถนนอุดมสุข แยกขวาถนนศรีนครินทร์ แยกซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 536 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ปากน้ำ (ทางด่วน)

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นที่ปากน้ำ ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนา ไปตามทางด่วนเฉลิมมหานคร ลงด่านเพชรบุรีไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซ้ายไปตามถนนราชวิธี อนุสาวรีย์ขัยฯ แยกตึกชัย แยกขวาไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ขากลับ เริ่มตันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปตามถนนกำแพงเพชร ข้ามสะพานถนนรัชวิภา ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนกำแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกตึกชัย แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ ไปถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ปากน้ำ

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนบางนา-ตราด ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนาเข้าเส้นทางเดิม

ขากลับ ลงทางด่วนมาตามถนนบางนา-ตราด แยกขวาเข้าถนนศรีนครินทร์ แยกขวาถนนถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 102 ปากน้ำ – สาธุประดิษฐ์ (ทางด่วน)

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นที่ปากน้ำ ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนา ไปตามทางด่วนเฉลิมมหานคร ลงด่านท่าเรือคลองเตยไปตามถนนเกษมราษฎร์ กลับรถที่ท่าเรือคลองเตย ไปตามถนนเกษมราษฎร์ แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา ถนนพระราม 3 จนสุดเส้นทางที่สาธุประดิษฐ์

ขากลับ เริ่มตันที่สาธุประดิษฐ์ ไปตามถนนพระราม 3 แยกขวาถนนสุนทรโกษาผ่านตลาดคลองเตย แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์ ไปท่าเรือคลองเตย ขึ้นทางด่วนที่ด่านท่าเรือ ไปตามทางด่วนเฉลิมมหานคร ลงถนนบางนา-ตราด ขึ้นสะพานไปถนนศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาถนนสุขุมวิท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ปากน้ำ

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนบางนา-ตราด ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนาเข้าเส้นทางเดิม

ขากลับ ลงทางด่วนมาตามถนนบางนา-ตราด ขึ้นสะพานเข้าถนนศรีนครินทร์ แยกขวาถนนถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

เส้นทางสายที่ 142 ปากน้ำ – แสมดำ (ทางด่วน)

เส้นทางปกติ ขาไป เริ่มต้นที่ปากน้ำ ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนา ไปตามทางด่วนเฉลิมมหานคร ลงด่านวัดสนไปตามสุขสวัสดิ์ กลับรถไปตามถนนสุขสวัสดิ์แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 2 จนสุดเส้นทางที่แสมดำ

ขากลับ เริ่มตันที่แสมดำ ไปตามถนนพระราม 2 แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ กลับรถถนนสุขสวัสดิ์ขึ้นทางด่วนที่ด่านวัดสน ไปตามทางด่วนเฉลิมมหานคร ลงถนนบางนา-ตราด ขึ้นสะพานไปถนนศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาถนนสุขุมวิท แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ปากน้ำ

เส้นทางเลี่ยง ขาไปจากปากน้ำ ถนนสุขุมวิท แยกขวาถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายถนนบางนา-ตราด ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนาเข้าเส้นทางเดิม

ขากลับ ลงทางด่วนมาตามถนนบางนา-ตราด ขึ้นสะพานเข้าถนนศรีนครินทร์ แยกขวาถนนถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทเข้าเส้นทางเดิม

 

สาย 180 อู่สาธุประดิษฐ์ – ม.ราม 2 (ทางด่วน)

เส้นทางปกติ เริ่มจากอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ไปตามถนนรัชดาภิเษกตอนล่าง แยกขวาไปตามถนนนางลิ้นจี่ แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3 แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4 ขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์ แยกซ้ายขึ้นทางด่วน ลงทางด่วนสุขุมวิท62 ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซ้ายไปตามถนนรามคำแหง 2 จนสุดเส้นทางที่ เมกาบางนา

เส้นทางหลีกเลี่ยง เริ่มจากอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ไปตามถนนพระราม 3 แยกซ้ายถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตานถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์ แยกซ้ายขึ้นทางด่วนไปลงบางนาตราดไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ เมกาบางนา

 

กลับขึ้นด้านบน