เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา - ลดฝุ่น

เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา - ลดฝุ่น

เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา - ลดฝุ่น

รูปข่าว : เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา - ลดฝุ่น

โรงงานอ้อยและน้ำตาลออกมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยลดเผาอ้อย เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีโรงงานเอกชนที่ทำโรงไฟฟ้าชีวมวลรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้ราคาสูงถึงตันละเกือบ 1,000 บาท เพื่อลดการเผา และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งตลอด 9 ปีที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน