THE EXIT : ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน ตอน 2

THE EXIT : ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน ตอน 2

THE EXIT : ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน ตอน 2

รูปข่าว : THE EXIT : ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน ตอน 2

ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต ถึงการอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดิน "สวนป่าบางขนุน" ที่ทับซ้อนกัน ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมพบ เส้นแนวเขตพื้นที่จริง ไม่ตรงกับแผนที่แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ เตรียมเรียกสอบชาวบ้านเพิ่ม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดพิกัดแนวเขตที่ชัดเจนของวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นครั้งที่ 3 หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนมีเอกสารสิทธิ์ ทป. 4 ทับซ้อน และคาบเกี่ยวกับเขตวิทยาลัย หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2538 กรมอาชีวศึกษาขออนุญาตกรมป่าไม้ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2 หรือวิทยาลัยเทคนิคถลางในปัจจุบัน เนื้อที่ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา มีกำหนดใช้ 30 ปี


ขณะที่การสำรวจสภาพพื้นที่ กลับพบร่องรอยคล้ายมีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ มีต้นยางพารา ต้นสะตอ และต้นทุเรียน แฝงอยู่ในป่านี้หลายสิบต้น ลักษณะเป็นการปลูก ไม่ใช่เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ ยางพาราบางต้น มีร่องรอยการกรีดน้ำยางชัดเจน บางต้นถูกปล่อยไว้ ไม่ได้ทำประโยชน์ แต่กลับพบร่องรอยพยายามทำลายท่อน้ำเลี้ยง หรือกานต้น เพื่อหวังให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นตาย กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม


ระหว่างลงพื้นที่ ทีมข่าวบังเอิญพบชายคนหนึ่ง อ้างตัวมีพื้นที่อยู่ในแนวเขตของวิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยชายคนดังกล่าว ระบุว่า เมื่อก่อนที่ดินมีพื้นที่มากกว่านี้ แต่ช่วงหลังกลับถูกทับซ้อนเข้ามาในพื้นที่ของตนเอง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม และเตรียมพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ โดยนายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว ระบุว่า แม้มี ทป.4 เป็นหลัก ให้สิทธิได้อยู่ในพื้นที่ แต่ต้องรู้ช่วงเวลาว่า ทป.4 กับวิทยาลัย ใครมาก่อนมาหลัง เพราะ ทป.4 ไม่ใช่เอกสารสิทธิทางกฎหมาย แต่เป็นแบบสำรวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อเท่านั้น


ศุภชัย สุกใส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ พบระยะแนวเขตในรายงานตรวจสอบสภาพป่า ไม่ตรงกับแผนที่แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ จากการเดินวัดพิกัด ได้เนื้อที่ประมาณ 139 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตจริง มีจำนวน 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

ประวัติย้อนหลังมา เขาไม่เคยวัดชัดเจน เมื่อจะมาวัดครั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าจะใช้แผนที่ใด แต่เมื่อจำลองพื้นที่ที่มีค่ากิตล็อกมุมไว้ ปรากฎว่าพื้นที่ได้เพียง 139 ไร่ ไม่ตรงกับพื้นที่ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข


จากการลงพื้นที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมลงนามและยืนยันมติในที่ประชุมทั้งหมด 14 คน ผลสรุป คือจะนำเรื่องเสนอกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขตามประกาศ ให้มีพื้นที่ครบตามจำนวน ที่วิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับอนุญาตจริง

The EXIT พบข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ มีบุคคลพยายามแสดงเอกสารครอบครองพื้นที่ป่า หรือ ใบ ทป.4 อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนกับที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ จนนำมาสู่การตรวจสอบความถูกต้องของการได้มาซึ่ง ใบ ทป.4


ผืนป่าบางขนุน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในอำเภอถลาง ห่างจากเมืองภูเก็ต ประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบันกรมป่าไม้ อนุญาตให้หลายหน่วยงานเข้าใช้พื้นที่บางส่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ขณะเดียวกันก็พบความพยายามของคนบางกลุ่ม อาศัยช่องว่างข้อกฏหมายสวมสิทธิ์เข้าครอบครอง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

THE EXIT : ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุน

 

 

กลับขึ้นด้านบน