เช็ก! "ที่ไหนต้องปิด - คนไหนต้องหยุด" มาตรการคุม COVID-19

เช็ก! "ที่ไหนต้องปิด - คนไหนต้องหยุด" มาตรการคุม COVID-19

เช็ก! "ที่ไหนต้องปิด - คนไหนต้องหยุด" มาตรการคุม COVID-19

รูปข่าว : เช็ก! "ที่ไหนต้องปิด - คนไหนต้องหยุด" มาตรการคุม COVID-19

อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณากรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ ไม่จำเป็นต้องปิด แต่หากพบต้องปิดอย่างน้อย 3 วันเพื่อทำความสะอาด ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต้องเช็กระดับเสี่ยงสูงหรือต่ำ เพื่อประเมินตนเองต่อไป

วันนี้ (4 ธ.ค.2563) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินการสำหรับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยระบุว่า สถานศึกษา หรือสถานประกอบการจะปิดในกรณีเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 1 คนขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียน แผนกที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ หรือแล้วแต่กรณี เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด

เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียนนั้น เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด หรือพบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 แผนก ให้ปิดแผนกที่เกี่ยวข้อง และดูตามสถานการณ์การสอบสวนโรค เบื้องต้นปิด 3 วัน


สำหรับกรณีสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในสถานที่ ไม่ต้องดำเนินการปิด แต่มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

  • ให้สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน
  • สถานศึกษา/สถานประกอบการ ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

2.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ให้สังเกตอาการและไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่ สวมหน้ากาก เลี่ยงพื้นที่ชุมชน
3.ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน สวมหน้ากาก
4.ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานที่ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัก ทั้งนี้ ในทุกกรณี ขอให้ดำเนินการพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นที่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! เชียงรายติดอีก 4 หญิง 3 คนทำงาน 1G1 อีก 1 โยงกับพะเยา

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.เชียงราย ไปไหนบ้าง?

"ท่าขี้เหล็ก" ต้นตอหญิงไทย 13 คนติด COVID-19

พบอีก 3 ติดเชื้อ COVID-19 "หญิงสิงห์บุรี - 2 สาวจากท่าขี้เหล็ก"

 

 

กลับขึ้นด้านบน