คมนาคม-การบินพลเรือนเร่งแก้ปัญหาวิกฤตการบินต่อเนื่อง

คมนาคม-การบินพลเรือนเร่งแก้ปัญหาวิกฤตการบินต่อเนื่อง

คมนาคม-การบินพลเรือนเร่งแก้ปัญหาวิกฤตการบินต่อเนื่อง

รูปข่าว : คมนาคม-การบินพลเรือนเร่งแก้ปัญหาวิกฤตการบินต่อเนื่อง

คมนาคม-การบินพลเรือนเร่งแก้ปัญหาวิกฤตการบินต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคมและกรมการบินพลเรือนยังคงเร่งแก้ปัญหามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน และส่งความคืบหน้าให้กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศรับทราบเป็นระยะ เพื่อหวังบรรเทาวิกฤตการบิน

ในวันที่ 2 มิ.ย.2558 กรมการบินพลเรือนของไทยจะต้องส่งข้อมูลความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยให้กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แม้จะประเมินว่าการแก้ไขปัญหาทั้งระบบคงไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนด โดยเหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์

แต่คณะอนุกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาที่มี นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน หวังว่า การส่งข้อมูลความคืบหน้าให้ ICAO เป็นระยะ จะช่วยลดผลกระทบต่อสายการบินของไทย

สำหรับการปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย กระทรวงคมนาคม และกรมการบินพลเรือนกำลังเร่งจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและสายการบินต่างๆ เข้าร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานสายการบินทั้ง 28 สายการบิน ตลอดจนการออกใบรับรองการเดินอากาศ (AOC)

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะหารือถึงผลกระทบการบินช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลังจากเกิดปัญหากับสายการบิน 2 สาย คือ นกสกู๊ต และเอเชียนแอร์ ที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นอย่างกะทันหัน

โดยสายการบินนกสกู๊ตให้เหตุผลจัดเตรียมเที่ยวบินไม่ทัน ขณะที่สายการบินเอเชียนแอร์ กรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นตรวจพบว่านักบินและนักบินผู้ช่วยพักผ่อนไม่เพียงพอ
 


กลับขึ้นด้านบน