THE EXIT : ตลาดร้าง "ทุ่งกระต่ายขัง" สูญงบฯ 20 ล้านบาท

THE EXIT : ตลาดร้าง "ทุ่งกระต่ายขัง" สูญงบฯ 20 ล้านบาท

THE EXIT : ตลาดร้าง "ทุ่งกระต่ายขัง" สูญงบฯ 20 ล้านบาท

รูปข่าว : THE EXIT : ตลาดร้าง "ทุ่งกระต่ายขัง" สูญงบฯ 20 ล้านบาท

THE EXIT ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างตลาดขายสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปในพื้นที่ทุ่งกระต่ายขัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบฯ 20 ล้านบาท พบสภาพถูกทิ้งร้าง-บางส่วนชำรุด ชาวบ้านต้องย้ายไปขายในพื้นที่เอกชน เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของ

กลับขึ้นด้านบน