ผู้ว่าฯ โคราช งัด พ.ร.บ.โรคติดต่อสั่งปิดบิ๊กเมาน์เทน บ่าย 2 วันนี้

ผู้ว่าฯ โคราช งัด พ.ร.บ.โรคติดต่อสั่งปิดบิ๊กเมาน์เทน บ่าย 2 วันนี้

ผู้ว่าฯ โคราช งัด พ.ร.บ.โรคติดต่อสั่งปิดบิ๊กเมาน์เทน บ่าย 2 วันนี้

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ โคราช งัด พ.ร.บ.โรคติดต่อสั่งปิดบิ๊กเมาน์เทน บ่าย 2 วันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามในคำสั่งปิด สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง สถานที่จัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทน ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.00 น. ถึงวันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. ชี้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (13 ธ.ค.2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ลงนามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยปรากฏว่าจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ธ.ค.2563 ณ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 20.00 - 23.00 น.ในทุกเวที พบว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการที่กำหนด ทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมจำนวนมาก


บางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตะโกนร่วมร้องเพลงเป็นระยะๆ และผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งไม่มีผู้ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาควบคุมงาน จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 7 (1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 พ.ค.2563


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 13 ธ.ค.2563 จึงให้ปิดสถานที่ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค.2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค.2563 เวลา 14.00 น.

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค.2563

 

ล่าสุด นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ปกครองอำเภอปากช่อง ยื่นหนังสือปิดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ตั้งแต่เวลา 14.00 น วันที่ 13 ธ.ค. ถึง 14 ธ.ค เวลา 14.00 น ส่วนนายยุทธนา บุญอ้อม หรือ ป๋าเต็ด  คณะผู้จัดงานคอนเสริต์ของยื่นอุทธรณ์จัดงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา 

ขณะที่ผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า รู้สึกสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังทราบข่าวว่ามีคำสั่งปิดคอนเสิร์ต แต่ผู้จัดงานยังไม่ได้แจ้งหรือประกาศใดๆ ให้รับทราบ ซึ่งหากมีการยกเลิกคอนเสิร์ตจริงก็รู้สึกเสียดายเวลา และเสียดายเงิน เพราะนอกจากเสียค่าบัตรเข้างาน 2 วัน 1,500 บาท ยังเสียค่าเดินทางและค่าพักรวมแล้วกว่า 4,000 บาท จึงต้องการทราบมาตรการชดเชยจากผู้จัดคอนเสิร์ตด้วย หากมีการยกเลิกงานจริง

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ โคราช สั่งปิดบิ๊กเมาน์เทน รอผลตรวจหญิงเข้าเกณฑ์ PUI

สธ.ยืนยันยังไม่พบคนติดเชื้อในงาน "บิ๊กเมาน์เทน"

 

 

กลับขึ้นด้านบน