สศช.สั่งทบทวนโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า"

สศช.สั่งทบทวนโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า"

สศช.สั่งทบทวนโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า"

รูปข่าว : สศช.สั่งทบทวนโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า"

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ให้ ททท.หาข้อสรุปโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" ให้ชัดเจน หลังมีความกังวลว่าอาจเกิดคำถามจากการใช้เงิน โดยให้นำโครงการกลับมาเสนอใหม่ และคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือน ม.ค.2564

วันนี้ (14 ธ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่งหาข้อสรุปโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นกลุ่มคนสูงวัยอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในวันธรรมดา โดยให้นำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ เพื่อเริ่มต้นทำโครงการได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.2564

จากการพิจารณา คณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังขาดความชัดเจนหลายประเด็น เช่น วิธีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของภาครัฐ และความเหมาะสมของราคาแพ็กเกจทัวร์ขั้นต่ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้วมีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 คน ขณะที่ภาครัฐจะสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน จะทำให้บริษัทนำเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสูงสุด 15 ล้านบาทต่อบริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง พบว่าบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเอสเอ็มอี อีกทั้งราคาแพ็กเกจทัวร์เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท ยังอาจจะก่อให้เกิดกิจกรรมการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม และไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายจากเงินกู้ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าจะต้องไม่เป็นภาระเงินกู้ตาม พ.ร.ก.

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ระบุว่า สทน.เห็นว่าโครงการนี้ ททท.ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ท่องเที่ยว และทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้กลับมาทำงานกันอีกครั้ง ซึ่งโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าจะถูกนำเสนอเข้าสู่การประชุม ครม.อีกครั้งเร็วๆ นี้

 

กลับขึ้นด้านบน