"วิรัช" หวังฝ่ายค้านลดทิฐิร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

"วิรัช" หวังฝ่ายค้านลดทิฐิร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

"วิรัช" หวังฝ่ายค้านลดทิฐิร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

รูปข่าว : "วิรัช" หวังฝ่ายค้านลดทิฐิร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

"วิรัช" ยังหวังฝ่ายค้านลดทิฐิเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ (15 ธ.ค.63) กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการแก้รัฐธรรมนูญส่อเค้าล้มเหลว เพราะรัฐบาลพยายามแก้ตามร่างของรัฐบาลโดยไม่ฟังความเห็นฝ่ายค้านและภาคประชาชน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ยืนยันดำเนินการตามร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยยึดตามร่างรัฐบาลเป็นหลัก และย้ำว่าจะไม่มีการแตะหมวด 1 และหมวด 2 โดยเด็ดขาด หลังพรรคเพื่อไทยปรับท่าทีที่สามารถแก้ไขได้ กรณีการแก้นั้นจะทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงจะไม่แตะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 อีก 38 มาตราด้วย และชี้แจงว่า เมื่อตั้ง ส.ส.ร. และ ส.ส.ร.จะไปพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่วนความเห็นแย้งในกรรมาธิการที่ยังมีหลายประเด็นทั้งที่มา ส.ส.ร. หรือเสียงเห็นชอบการแก้รัฐธรมนูญในวาระรับหลักการและวาระเห็นชอบทั้งฉบับ ที่ฝ่ายค้านยังยืนยันตามร่างพรรคฝ่ายค้าน นายวิรัชชี้ว่าอยู่ที่การโหวตของกรรมาธิการที่จะชี้ขาด ซึ่งจะพิจารณาตามเสียงส่วนใหญ่ โดยการโหวตกรรมาธิการจะโหวตในช่วงเดือนมกราคมหรือต้นปี 2564

สำหรับเรื่องคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ นายวิรัช ยังคงเชื่อว่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการะมืองขณะนี้ที่ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย จัดโครงสร้างมาดำเนินการ และจัดสัดส่วนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความปรองดอง อย่างสันติวิธี เพื่อให้ประเทศชาติสงบ หากผู้ขัดแย้งไม่เข้าร่วมก็ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ และต้องดูเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยว่าต้องการอย่างไร

ทั้งนี้ในการหารือระหว่างประธานรัฐสภาและฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้ ที่ประธานรัฐสภาจะเชิญชวนพรรคฝ่ายค้านส่งตัวแทนเข้าร่วมสมานฉันท์ และหวังว่าพิจารณาว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนฝ่ายค้านไม่น่าจะถือทิฐิและทบทวนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ และส่วนตัวยังคงต้องการให้เกิดการพูดคุยกันด้วยสันติวิธี โดยขอเป็นคนที่เก็บเกี่ยวปัญหาต่างๆ และสนับสนุนแนงทางสมานฉันท์ซึ่งพรรคพลังประชารัฐส่งตัวแทนไปแล้วที่เข้าร่วม

กลับขึ้นด้านบน