"เพนกวิน" แจงแนวทางเยาวชนปลดแอกไม่ใช่มติราษฎร

"เพนกวิน" แจงแนวทางเยาวชนปลดแอกไม่ใช่มติราษฎร

"เพนกวิน" แจงแนวทางเยาวชนปลดแอกไม่ใช่มติราษฎร

รูปข่าว : "เพนกวิน" แจงแนวทางเยาวชนปลดแอกไม่ใช่มติราษฎร

เพนกวิน โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) ย้ำจุดยืนกลุ่มเยาวชนปลดแอกไม่ใช่แนวทางของตนเอง แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ และมติราษฎร

วันนี้ (15 ธ.ค.63) นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก เพนกวิน - พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak ชี้แจงว่า ตนเองเป็นสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) และจุดยืนที่ปรากฏในเพจเยาวชนปลดแอกนั้น เป็นแนวทางของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ไม่ใช่แนวทางของตนเอง ไม่ใช่ของแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ และไม่ใช่มติของราษฎร พร้อมย้ำยังคงยึดมั่นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม 

ทั้งนี้ นายพริษฐ์ ยังระบุว่า การเสนออุดมการณ์ไม่ว่าจะแนวคิดใดมิใช่เรื่องผิดบาป ถือเป็นเสรีภาพของผู้เสนอ แต่ในเชิงการเคลื่อนไหวต่อสู้นั้น จะต้องประเมินให้ดีว่าแนวคิดที่จะเสนอนั้นสอดคล้องกับเจตจำนงของมวลชนหรือไม่ รวมถึงยังย้ำว่ายังคงยึดมั่นในข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน