จี้นายกฯผลักดันแผนฟื้นฟูฯ หวังได้รถเมล์ใหม่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

จี้นายกฯผลักดันแผนฟื้นฟูฯ หวังได้รถเมล์ใหม่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

จี้นายกฯผลักดันแผนฟื้นฟูฯ หวังได้รถเมล์ใหม่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

รูปข่าว : จี้นายกฯผลักดันแผนฟื้นฟูฯ หวังได้รถเมล์ใหม่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

สหภาพฯขสมก.จี้นายกฯผลักดันแผนฟื้นฟูฯ หวังได้รถเมล์ใหม่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 หากไม่ได้รับการตอบรับเตรียมพาสมาชิก 3,000 คนทวงถามต้นปีหน้า

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 300 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิย.62 ดำเนินการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่อง

นายบุญมา กล่าวว่า ขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วในการผลักดันแผนฟื้นฟูกิจการฯที่ไม่ผ่าน ครม.จึงต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ เร่งผลักดันโดยด่วนเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ใช้รถใหม่และยังทนต่อการใช้รถเก่าเสื่อมโทรมลงทุกวัน หากยังไม่ดำเนินการแผนฟื้นฟูกิจการฯจะทำให้มีการปลดระวางรถเก่าจำนวนมาก และกรมขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการประจำทางของ ขสมก.ประมาณ 30 เส้นทาง และบางเส้นทาง ขบ.ได้อนุญาตให้เอกชนเข้ามาเดินรถแทน ขสมก.ส่งผลให้เส้นทางเดินรถของ ขสมก.ลดลงและประชาชนได้รับความเดือดร้อน

หาก ครม.ผ่านแผนฟื้นฟูกิจการฯประชาชนจะได้ใช้รถเมล์ใหม่ และช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 ได้เกือบ 100 % ที่บัดนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วจะรอฟังผล ซึ่งหากยังไม่ได้รับการตอบรับ จะมีการพาสมาชิกกว่า 3,000 คนเพื่อทวงถามอีกครั้งในต้นปีหน้า

นายบุญมา กล่าวและว่า สำหรับ มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 เห็นชอบในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการฯ ดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม และ ขสมก.เร่งจัดทำรายละเอียดและดำเนินการให้ถูกต้องซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการฯ กำหนดให้ ขสมก.จัดหารถโดยสารใหม่ (รถเมล์) รวม 3,000 คัน ดังนี้

ซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน ซื้อรถเมล์ไฟฟ้า (อีวี) จำนวน 35 คัน ซื้อรถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (ไฮบริด) จำนวน 1,453 คัน เช่ารถไฮบริดจ์ จำนวน 400 คัน เช่ารถเอ็นจีวี จำนวน 300 คัน และปรับปรุงรถเก่า จำนวน 323 คัน ซึ่งต่อมาองค์การได้จัดซื้อรถใหม่เอ็นจีวี จำนวน 489 คัน คงเหลือจำนวน 2,188 คัน และซ่อมบำรุงรถเก่า จำนวน 323 คัน

ทั้งนี้ต่อมา ขสมก.ได้ขอปรับปรุงแผนฟื้นฟูฯซึ่งมีสาระสำคัญแตกต่างจากแผนเดิม ประกอบด้วย 1.ขอเช่ารถเมล์ไฟฟ้าจากเอกชน จำนวน 2,511 คัน 2.ขอจ้างเอกชนมาเดินรถจำนวน 1,500 คัน และ 3.จะจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน

ด้านนายสมพาศ กล่าวว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เคยยื่นเรื่องมาแล้ว 2 ครั้ง และที่ผ่านมา นายกฯได้ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดเข้า ครม.โดยเร็ว ดังนั้นจึงต้องไปตรวจสอบว่าเกิดความล่าช้าจุดใด อย่างไรก็ตาม วันนี้ สหภาพฯก็มายื่นเรื่องอีกครั้ง ซึ่งก็จะรายงานให้นายกฯรับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

กลับขึ้นด้านบน