ศปถ.คุมเข้ม 5 มาตรการตั้งเป้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

ศปถ.คุมเข้ม 5 มาตรการตั้งเป้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

ศปถ.คุมเข้ม 5 มาตรการตั้งเป้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

รูปข่าว : ศปถ.คุมเข้ม 5 มาตรการตั้งเป้าลดอุบัติเหตุปีใหม่

"พล.อ.อนุพงษ์" เผย 5 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ

วันนี้ (17 ธ.ค.2563) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.ได้นำเสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ต่อที่ประชุม ครม. โดยเน้นบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ควบคู่การดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม COVID-19 ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

โดยได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในระดับจังหวัดและอำเภอเสี่ยงที่เป็นสีแดง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี

 

การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น วันที่ 22-28 ธ.ค.2563 ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธ.ค.2563 - 4 ม.ค.2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น วันที่ 5-11 ม.ค.2564 โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ใช้กลไกท้องที่ควบคุมและดำเนินมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” ลดปัจจัยเสี่ยง

2. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ เป็นต้น

3. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ควบคุมและดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหยุดหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกช่วงปีใหม่

4. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

5. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เตรียมความพร้อมโรงพยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

พล.อ.อนุพงษ์ ยังเน้นย้ำให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญดำเนินงานเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

 

กลับขึ้นด้านบน