"สภาสเปน" ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาตผู้ป่วยเรื้อรัง

"สภาสเปน" ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาตผู้ป่วยเรื้อรัง

"สภาสเปน" ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาตผู้ป่วยเรื้อรัง

รูปข่าว : "สภาสเปน" ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาตผู้ป่วยเรื้อรัง

สภาสเปน ผ่านร่างกฎหมายที่เปิดทางให้แพทย์ช่วยทำการุณยฆาตให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

วันนี้ (18 ธ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฏรสเปน ลงมติ 198 ต่อ 138 เสียง ผ่านร่างกฎหมายการุณยฆาต ซึ่งเปิดทางให้แพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยให้จบชีวิตตัวเองได้ กรณีเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย หรืออยู่ในสภาวะย่ำแย่ทุกข์ทรมาน จนทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องการจะมีชีวิตอีกต่อไป

โดยลำดับถัดไป ร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสเปน ซึ่งคาดว่าจะเห็นชอบร่างกฎหมายนี้เช่นกัน และจะมีผลบังคับใช้ใน 3 เดือน หลังจากทั้ง 2 สภาเห็นชอบร่างกฎหมายและได้รับการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสเปน มองว่า กฎหมายดังกล่าวสำคัญต่อผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการป่วยรุนแรงและสภาวะทางร่างกายใดๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต

การลงมติดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการประท้วงคัดค้านจากประชาชนจำนวนหนึ่ง ที่มารวมตัวกันหน้ารัฐสภา ซึ่งเชื่อว่าทุกชีวิตมีความสำคัญ ครอบครัวและสังคมควรยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแทนการทำการุณยฆาต

 

กลับขึ้นด้านบน