“กองเรือยุทธการ” รำลึก 97 ปี พร้อมทั้งภารกิจสงครามและสังคม

“กองเรือยุทธการ” รำลึก 97 ปี พร้อมทั้งภารกิจสงครามและสังคม

“กองเรือยุทธการ” รำลึก 97 ปี พร้อมทั้งภารกิจสงครามและสังคม

รูปข่าว : “กองเรือยุทธการ” รำลึก 97 ปี พร้อมทั้งภารกิจสงครามและสังคม

กองเรือยุทธการรำลึกครบรอบ 97 ปี ด้วยศักยภาพ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ ทั้งภาวะสงครามและภาระกิจอื่นช่วยเหลือสังคม

วันที่ 17 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 97 ปี โดยมีพิธีให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

นอกจากนี้ยังมี พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมปู่เจ้า ตลอดจนจัดพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสงฆ์ 

 

 

กองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานของกองทัพเรื่อ ในส่วนกำลังรบ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดตั้งชื่อหน่วยขึ้นใหม่ในกระทรวงทหารเรือว่า “กองทัพเรือ” เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบ

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2475 เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ” และเมื่อกระทรวงทหารเรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือในปี พ.ศ.2476 กองเรือรบซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

กองเรือยุทธการจึงได้ถือเอาวันที่ 19 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการกระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 97

 

 

กองเรือยุทธการประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรงคือ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตที่1 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือดำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยามฝั่ง กองเรือลำน้ำ กองการบินทหารเรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

 

 

สำหรับสิ่งท้าทายของกองเรือยุทธการในปัจจุบัน คือ การฝึกภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดความชำนาญสูงสุด เพื่อให้หน่วยงานของกองทัพเรือ ที่มีกำลังพลของกองเรือยุทธการ เข้าไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นับได้ว่ากองเรือยุทธการ มีหน้าที่ต้องทำให้กำลังรบทางเรือ เกิดความพร้อมรบสูงสุด ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี พร้อมปฏิบัติการทุกภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร ในสภาวะที่เกิดความขัดแย้ง

 

รวมถึงการปฏิบัติการทางทหาร ที่นอกเหนือภาวะสงคราม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล, การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง, การรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ

กลับขึ้นด้านบน