งดเดินรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับ บ้านแหลม-แม่กลอง

งดเดินรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับ บ้านแหลม-แม่กลอง

งดเดินรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับ บ้านแหลม-แม่กลอง

รูปข่าว : งดเดินรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับ บ้านแหลม-แม่กลอง

รฟท.งดเดินขบวนรถชานเมืองสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง ทุกขบวนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 3 ม.ค.2564

วันนี้ (21 ธ.ค.2563) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมกับมีการประกาศล็อกดาวน์ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2563-3 ม.ค.2564 นั้น การรถไฟฯ ได้ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สูงสุดทั่วประเทศ ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดให้บริการเดินรถทุกขบวนในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 34 ขบวน และเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง-บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2563 จนถึงวันที่ 3 ม.ค.2564

 

นอกจากนี้ยังได้ออกมาตรการเฝ้าระวังตามสถานีและบนขบวนรถขั้นสูงสุดทั่วประเทศ โดยเน้นการดูแลความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดกลับขึ้นด้านบน