กรมคุมประพฤติเผยช่วงปีใหม่เมาแล้วขับพุ่ง 1,000 คดี

กรมคุมประพฤติเผยช่วงปีใหม่เมาแล้วขับพุ่ง 1,000 คดี

กรมคุมประพฤติเผยช่วงปีใหม่เมาแล้วขับพุ่ง 1,000 คดี

รูปข่าว : กรมคุมประพฤติเผยช่วงปีใหม่เมาแล้วขับพุ่ง 1,000 คดี

กรมคุมประพฤติ เผยช่วงเทศกาลปีใหม่คดีเมาแล้วขับ 1,028 คดี ย้ำมาตรการคุมเข้ม ติดอุปกรณ์ EM พบผิดซ้ำส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรม

วันนี้ (2 ม.ค.64) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ต้อนรับวันปีใหม่ (1 มกราคม 2564) มีจำนวนเพียง 36 คดี เนื่องจากศาลปิดทำการ ทำให้ตัวเลขสถิติยอดรวม 4 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด (29 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,028 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 911 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.62
คดีขับเสพ จำนวน 100 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.73
คดีขับรถประมาท จำนวน 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.65

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับยังคงเดิม ได้แก่ 1. จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี จำนวน 105 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 104 คดี และ 3. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 99 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 4 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 404 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 36 คดี ลดลง จำนวน 368 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ เน้นย้ำมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) อีกทั้งยังมีการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกราย หากพบว่า มีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา จะส่งบำบัดรักษาอาการติดสุรา ณ สถานพยาบาล ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำเพื่อควบคุมเข้มงวด หรือพบว่ามีประวัติการกระทำผิดซ้ำ จะนำส่งเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งมีกิจกรรมทั้งการให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตัวเองที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม

อย่างไรก็ตาม ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ตรวจวัดอุณหภูมิและให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แก่ประชาชนที่เดินทาง ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 48 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 298 คน

กลับขึ้นด้านบน