ยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีก่อน

ยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีก่อน

ยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีก่อน

รูปข่าว : ยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีก่อน

ยอดผู้ประสบอุบัติเหตุ 7 วันเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าปีก่อน สรุปยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบ 7 วันเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ถึงร้อยละ 12.73 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือการเมาสุราถึงร้อยละ 41.23 และขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 27.85

วานนี้(15 เม.ย. 2558) เป็นวันสุดท้ายในช่วงรณรงค์อุบัติเหตุสงกรานต์ ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 458 ครั้ง เสียชีวิต 58 คน และผู้บาดเจ็บ 489 คน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ การเมาสุราร้อยละ 41.23 และขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 27.85 และกว่าร้อยละ 80 รถที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักรยานยนต์

ขณะที่ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุรวม 32 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือจังหวัดเพชรบูรณ์ เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บสูงสุด คือ จังหวัดพิษณุโลกเช่นกันซึ่งเพียงวันเดียวมีผ็บาดเจ็บถึง 34 คน ทั้งนี้อุบัติเหตุตลอด 7 วันที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 3,373 ครั้ง ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ 12.73 เสียชีวิตรวม 364 คน สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10.36 และบาดเจ็บรวม 3,559 คน สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10.36 นอกจากนั้น จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ จังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุ 141 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ เสียชีวิต 16 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ บาดเจ็บ 152 คน

ด้าน ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่า สาเหตุที่ 8 มาตรการของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จเพราะ ยังคงควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้เพียงในพื้นที่โซนนิ่ง จึงทำให้มีคนขี่รถจักรยานยนต์ ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนทางหลวงมากถึงร้อยละ 60 และยังไม่สามารถควบคุมรถกะบะที่บรรทุกคนออกไปเล่นน้ำได้ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอละมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายต่อหนึ่งครั้ง
 


กลับขึ้นด้านบน