เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติชั่วคราว 15 ม.ค. - 13 ก.พ.นี้

เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติชั่วคราว 15 ม.ค. - 13 ก.พ.นี้

เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติชั่วคราว 15 ม.ค. - 13 ก.พ.นี้

รูปข่าว : เปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติชั่วคราว 15 ม.ค. - 13 ก.พ.นี้

กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย บูรณาการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติชั่วคราว 3 สัญชาติ ผ่านเว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th หรือสำนักงานจัดหางาน ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ.นี้

วันนี้ (7 ม.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานจะบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง รวมถึงบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ผ่านเว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ในวันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ.2564 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงาน คาดการณ์ตัวเลขแรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 300,000 คน ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ประเมินคร่าวๆไว้ว่าไม่เกิน 600,000 คน

นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียน และบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรมการปกครอง กล่าวย้ำถึงขั้นตอนแรกที่เป็นการยื่นแสดงรายชื่อ ก่อนยื่นขออนุญาต จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ.นี้ หากดำเนินการไม่ทันจะถือว่าสิ้นสุดการพำนักอาศัยในประเทศไทย และต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศ พร้อมมั่นใจว่ามาตรการของฝ่ายความมั่นคง จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีนายจ้างและมีนายจ้าง โดยกลุ่มที่ไม่มีนายจ้าง จะไม่มีเอกสารหรืออัตลักษณ์ จึงจะต้องไปทำทะเบียนประวัติที่กรมการปกครอง ภายในวันที่ 16 มิ.ย. ก่อนจะยื่นขอทำบัญชีรายชื่อ หรือ เนมลิสต์ และเมื่อได้ใบเนมลิสต์แล้ว นายจ้างหรือแรงงานข้ามชาติจะต้องนำไปตรวจเชิงรุกค้นหาโรคต้องห้าม โดยเฉพาะ COVID-19 และนำใบรับรองมายืนยันให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 เม.ย.2564

จากนั้นผู้ที่ยังไม่มีนายจ้างจะต้องสมัครงานหานายจ้าง ภายในวันที่ 13 ก.ย.2564 ส่วนผู้ที่มีนายจ้าง ให้ไปยื่นขอทำงานที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และจะได้รับใบอนุญาต ซึ่งออกบัตรสีชมพูโดยหน่วยบริการของกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 12 พ.ย.2564 และผู้ขึ้นทะเบียนแล้วจะมีอายุการทำงานในไทย 2 ปี หรือจนถึงปี 2566

 

กลับขึ้นด้านบน