เชียงใหม่ของด "ถนนคนเดิน-ตลาดนัด" ร้านอาหารใส่ห่อหลัง 5 ทุ่ม

เชียงใหม่ของด "ถนนคนเดิน-ตลาดนัด" ร้านอาหารใส่ห่อหลัง 5 ทุ่ม

เชียงใหม่ของด "ถนนคนเดิน-ตลาดนัด" ร้านอาหารใส่ห่อหลัง 5 ทุ่ม

รูปข่าว : เชียงใหม่ของด "ถนนคนเดิน-ตลาดนัด" ร้านอาหารใส่ห่อหลัง 5 ทุ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศและคำสั่งหลายฉบับ ขอความร่วมมืองดจัดถนนคนเดิน-ตลาดนัด 14 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าออก ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ COVID-19 และให้นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 23.00 น. ถึง 31 ม.ค.นี้

วันนี้ (7 ม.ค.2564) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดนัด หรือถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว 14 วัน

ในวันเดียวกัน ยังมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ทั้งเข้าและออกพื้นที่ จ.เชียงใหม่, การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด, กรณีที่จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หากมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่, งดเว้นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 200 คน เว้นเป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีเหตุผลจำเป็น, งดการออกใบอนุญาตให้มีการเล่นพนัน ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย, ให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย, สถานที่ที่มุ้งเน้นขาย แจกจ่าย แลกเปลี่ยน ให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น เช่น ร้านเหล้าตอง

ส่วนร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการโดยให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. หลัง 23.00 น. ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารในสนามบิน, ห้ามบริโภคสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว, ห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีสด หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค.2564

 

กลับขึ้นด้านบน