ก.แรงงาน ลุยโรงงานตรวจ COVID-19 เชิงรุกฟรี ใน 28 จว.

ก.แรงงาน ลุยโรงงานตรวจ COVID-19 เชิงรุกฟรี ใน 28 จว.

ก.แรงงาน ลุยโรงงานตรวจ COVID-19 เชิงรุกฟรี ใน 28 จว.

รูปข่าว : ก.แรงงาน ลุยโรงงานตรวจ COVID-19 เชิงรุกฟรี ใน 28 จว.

รมว.แรงงาน เตรียมตรวจเชิงรุก COVID-19 ฟรี ในโรงงานพื้นที่เสี่ยง ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้างไม่ต้องหยุดงาน และภาคผลิตเดินต่อได้

วันนี้ (13 ม.ค.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังที่กระทรวงแรงงาน ได้รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้แนวทางลงช่วยเหลือเชิงรุก นายจ้างและลูกจ้าง โดยให้โรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมได้บูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยที่เข้าไปตรวจสถานประกอบการเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ให้ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบทางเดินหายใจ (PCR) ที่ จ.สมุทรสาคร ไปเบื้องต้นแล้ว

ล่าสุด กระทรวงแรงงานจะทำงานตรวจเชิงรุกต่อไปใน 28 จังหวัด ที่มีการคำสั่งควบคุมสูงสุด ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไป โดยขณะนี้มีโรงงานและสถานประกอบการได้ยื่นเข้ามาจำนวนมาก โดยรอพิจารณาคำขอจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ที่ผ่านการอนุมัติจะสามารถตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้ฟรี ซึ่งสำนักงานประกันสังคมในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง ให้ภาคการผลิตเดินต่อ และ ด้านสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ให้ปลอดภัยจาก COVID-19

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ประกอบการใน28 จังหวัดที่จะเข้ารับการตรวจนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาต่างๆ โดยประการแรก ต้องยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจคัดกรอง จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ภายใต้การอำนวยการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบขั้นตอนสุดท้าย

 

เงื่อนไขหลัก สถานการประกอบการจะต้องมีสถานกักกันในโรงงานที่มีความพร้อม Factory Quarantine (FQ) ในกรณีตรวจไม่ผ่านก็ให้โรงงานไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ และเมื่อผ่านการอนุมัติ แล้วโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการตรวจตามขั้นตอนการรักษาต่อไป

รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานคาดหวังจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเชิงรุกและป้องกัน COVID-19 โดยสถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง COVID-19 จากเดิมที่นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการตรวจคัดกรองลูกจ้างและที่สำคัญนโยบายรัฐบาลนี้ และยังเป็นการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ทั้งชาวไทย และแรงงานข้ามชาติไม่ต้องหยุดกิจการ ภาคการผลิต และลูกจ้างไม่ต้องหยุดงาน และการผลิตส่งออกเดินหน้าต่อไปเพื่อท่าจะมีเงินไปเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัว

กระทรวงแรงงานถือว่าเป็นกองหนุนเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยการทำงานทุกภาคส่วนของภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ที่เราเข้าไปลุยตรวจถึงโรงนั้นๆ ถือว่าเป็นการดูแล และ ห่วงใยผู้ประกอบการและลูกจ้างเพื่อให้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปด้วยกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องทำทุกมิติ เพื่อชาติ บ้านเมือง พี่น้องประชาชน ต้องผ่านวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ไปด้วยกัน
กลับขึ้นด้านบน