SME D Bank ช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้

SME D Bank ช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้

SME D Bank ช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้

รูปข่าว : SME D Bank ช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดน้ำท่วมภาคใต้

SME D Bank ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ลูกค้าเดิมให้สิทธิพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน และเติมทุนสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำพิเศษ นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ

วันนี้ (15 ม.ค.2564) น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ จนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สงขลา, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี ธนาคารมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ 1.มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

และ 2.มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่ธุรกิจได้รับความเสียหาย มีเงินทุนนำไปฟื้นฟูและหมุนเวียน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้ 1.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท 2.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3.ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย.ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมของธนาคารและทั่วไป หากต้องการเงินทุนหมุนเวียนใช้ฟื้นฟูธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ทางธนาคารเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็นทุนหมุนเวียน เช่น “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ครอบคลุมทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ “เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย” สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25%ต่อปี สินเชื่อ Smart SMEs วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี และสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น นิติบุคคล 2.875% ต่อปี ใน 3 ปีแรก และบุคคลธรรมดา 4.875% ต่อปี ใน 3 ปีแรก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการลง 0.5% ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจมากขึ้นไปอีก

กลับขึ้นด้านบน