อว.โชว์ผลงานวิจัย "หมอยง" ลักษณะพันธุกรรมฯ COVID-19

อว.โชว์ผลงานวิจัย "หมอยง" ลักษณะพันธุกรรมฯ COVID-19

อว.โชว์ผลงานวิจัย "หมอยง" ลักษณะพันธุกรรมฯ COVID-19

รูปข่าว : อว.โชว์ผลงานวิจัย "หมอยง" ลักษณะพันธุกรรมฯ COVID-19

ก.อุดมศึกษาฯ โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมป้องกัน COVID-19 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนำมาให้คณะรัฐมนตรีเข้าชมก่อนประชุม ครม. ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผลงานวิจัย "นพ.ยง" และคณะ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย

วันนี้ (19 ม.ค.2564) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอแก่คณะรัฐมนตรีก่อนการประชุม ครม. ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไว้หลายส่วน โดยส่วนหนึ่งที่เป็นบทบาทสำคัญของทาง วช. คือการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งในปีที่ผ่านมา วช.ได้สนับสนุนงานดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ครอบคลุมในหลากหลายประเด็น เช่น เรื่องระบาดวิทยา การป้องกัน การดูแลผู้ป่วย เวชภัณฑ์ การพัฒนาวัคซีน การพัฒนารหัสพันธุกรรม การเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19

นำผลงานจัดนิทรรศการให้ ครม.เข้าชม

ทั้งนี้ วช.ได้นำผลงานดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจัดนิทรรศการให้คณะรัฐมนตรีเข้าชม ได้แก่ 1. ผลงานเรื่อง “ลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย” โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ และคณะ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้สามารถจำแนกเชื้อไวรัสโควิด-19จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การวินิจฉัยในระดับโมเลกุล ด้วยเทคนิค Multiplex-Real-time RT-PCR ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรค ทำให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

 

 

2. ผลงานเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดยนายธนารักษ์ ธีระมั่นคง และนายกอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ซึ่งนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประมวลผลภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิปวิดีทัศน์ที่ได้จากกล้องวงจรปิด เพื่อประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนที่สัญจรในสถานที่ต่างๆ ได้ ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยนับจำนวนและคำนวณอัตราการสวมหน้ากากอนามัยได้ผ่านกล้องวงจรปิด โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปนับด้วยตัวเองในพื้นที่

โชว์ 2 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลวิจัย

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่ 1. ผลงานเรื่อง “เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อ” โดยนายสนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 

 

2. ผลงานเรื่อง “ระบบบริการตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการให้บริการบริเวณสถานที่สาธารณะ” โดย น.ส.กนกวรรณ เรืองศิริ และคณะ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์


วช.บริหารทุน - นวัตกรรมด้าน COVID-19

น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ศปก.ศบค. โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ศปก.นวัตกรรมทางการแพทย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการนำงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มาร่วมบริหารสถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ของ ศบค. เพื่อช่วยส่งเสริมมาตรการภาครัฐและมาตรการสาธารณสุขในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา วช.มีการบริหารทุน และนวัตกรรมด้าน COVID-19 มาตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน โดยมีผลสำเร็จของงานวิจัยทยอยส่งมอบให้แก่หน่วยงานใช้ประโยชน์แล้วอย่างต่อเนื่อง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยพบติดเชื้อ 171 คน - ตั้งเป้าตรวจเชิงรุกวันละ 600 โรงงาน

สธ.แจงปมเลือกวัคซีน COVID-19 แอสตราเซเนกา 

รพ.ศิริราช ยืนยันบุคลากร 6 ติด COVID-19 ไม่ใช่ส่วนดูแลคนป่วย

 

กลับขึ้นด้านบน