เช็กเลย! ใครได้บ้าง - ได้เงินแบบไหน "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท

เช็กเลย! ใครได้บ้าง - ได้เงินแบบไหน "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท

เช็กเลย! ใครได้บ้าง - ได้เงินแบบไหน "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท

รูปข่าว : เช็กเลย! ใครได้บ้าง - ได้เงินแบบไหน "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท

รมว.คลัง เปิดคุณสมบัติ 3 กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน รวม 31.1 ล้านคน ย้ำไม่ให้เป็นเงินสด แต่จะโอนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ สัปดาห์ละครั้งจนครบจำนวนเงิน ส่วนกลุ่มที่ยังไม่มีฐานข้อมูลเปิดลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

วันนี้ (19 ม.ค.2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ "เราชนะ" มาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน รวม 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้าน เป็นงบเงินกู้และงบเยียวยาผสมกัน

กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ เน้นอาชีพอิสระ หาบเร่แผงลอย รับจ้าง อาชีพเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย คล้ายๆ กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ และไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 รวมทั้งมีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562

เราชนะจะใช้แพลตฟอร์มแอปฯ ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับโอนเงินจากรัฐบาล ลดภาระคิวยาวที่กดเงินสดจากตู็เอทีเอ็ม ทุกคนจะได้รับเงินในแอปฯ เป๋าตังค์ 

3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ

1.1 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นผู้มีรายได้น้อย จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 800 บาท/เดือน) จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มคนละ 2,700 บาทต่อเดือน รวมได้รับเงินจากโครงการเราชนะ 5,400 บาท โดยจะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคน

1.2 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาท/ปี ได้รับ เงินในบัตรฯ 700 บาท/เดือน) จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มคนละ 2,800 บาท รวมได้รับเงินจากโครงการเราชนะ 5,800 บาท โดยจะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคน

2. กลุ่มที่มีฐานข้อมูลของภาครัฐ ที่มีแอปฯ เป๋าตังค์ ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ ซึ่งในกลุ่มนี้จะได้รับการคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้น โดยต้องยินยอมให้ภาครัฐได้ตรวจสอบข้อมูลของรายได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดก่อน สำหรับกลุ่มนี้จะโอนเงินเป็นสัปดาห์เช่นกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.นี้ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน www.เราชนะ.com 

3. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล ต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงในวันที่ 29 ม.ค. -12 ก.พ.2564 โดยกลุ่มนี้จะโอนเงินเป็นสัปดาห์เช่นกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.นี้ โดยระยะเวลาการใช้เงินของโครงการเราชนะจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ใครใช้ไม่หมดก็จะไม่สามารถใช้ต่อได้อีก

สำหรับกลุ่มอื่นจะช้ากว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐจะโอนเงินตกเบิกให้ เป็นงวดแรกได้ 2,000 บาท แล้ววันพฤหัสบดีต่อไปจะได้ 1,000 บาท ตามปกติ 

ส่วนร้านค้าและผู้ให้บริการต้องลงทะเบียนกับเราชนะเช่นกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ใช้สิทธิผ่านโครงการเราชนะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการคนละครึ่ง ที่เหลืออยู่ 1.3 ล้านสิทธิ์ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และจะเริ่มใช้สิทธฺได้ในวันที่ 25 ม.ค. 2564 โดยเงื่อนไขยังเหมือนกับการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน