ระบาดรอบใหม่ 2 เขต กทม.ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

ระบาดรอบใหม่ 2 เขต กทม.ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

ระบาดรอบใหม่ 2 เขต กทม.ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

รูปข่าว : ระบาดรอบใหม่ 2 เขต กทม.ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรค เผย 5 เขต กทม. บางขุนเทียนพบผู้ป่วยสูงสุด 106 คน รองลงมา บางแค บางพลัด จอมทอง ธนบุรี เหลือ 2 เขตปลอดคนติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (19 ม.ค.2564) นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดยระบุว่า สถานการณ์ของประเทศไทย แนวโน้วผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในระบบบริการอยู่ในระดับคงตัว เริ่มมีแนวโน้มลดลง และจากการค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการ ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ที่พบยังเป็นผู้ที่มาจาก จ.สมุครสาคร และนั้นแสดงว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเข้าถึงจุดที่มีความเสี่ยงอย่างแท้จริง และการที่ได้ดูแล แนะนำ จัดสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นการตัดการแพร่ระบาดการกระจายเชื้อออกไป ยังคงเน้นมาตรการ DMHT ในองค์กร และคัดแยกผู้ติดเชื้อจากที่พัก

สำหรับการเข้มงวดเฝ้าระวังเชิงรุกบริเวณชายแดนมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพิ่มการรองรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่าน และจากการที่ทุกจังหวัดรายงานแผนและการเร่งค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการ นี้เป็นจุดสำคัญเพราะผู้ติดเชื้อในกลุ่มหลัง ๆ หลังจากที่ไม่ได้เจอในแรงงานต่างด้าวแล้ว มีบางส่วนที่มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง บางส่วนมีประวัติไม่ชัดเจน ก็จะต้องมีมาตรการรองรับ และการค้นหาเชิงรุกในชุมชนยังต้องทำต่อเนื่อง

 

สถานการณ์พื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในระดับสูงคงตัว ผู้ป่วยรายใหม่ในโรงพยาบาล ยอดสูงสุด 49 คน เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 หลังจากนั้นแนวโน้มลดน้อยลง และล่าสุด 9 คน ถือเป็นสัญญานที่ดี อย่างไรก็ตาม การค้นหาในชุมชน กรุงเทพฯพยายามมองดูพื้นที่ความเสี่ยงแล้วเข้าไปเฝ้าระวัง ติดตามการกักตัวและคัดกรองเชิงรุก

สำหรับพื้นที่ที่รายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.เขตบางขุนเทียน 106 คน 2.เขตบางแค 27 คน 3.เขตบางพลัด 27 คน 4.เขตจอมทอง 25 คน และ 5.เขตธนบุรี 21 คน ทั้งนี้ มี 2 เขตที่ยังไม่มีรายงานคือ เขตสัมพันธวงศ์ และเขตสะพานสูง

 

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า มาตรการสถานที่ทำงานเพื่อต้าน COVID-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ 1. แยกขั้นตอนการทำงาน 2. ประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ทำตามมาตรการป้องกันตามระดับความเสี่ยง และ 4.ประเมินผล 

 

ตรัง-พัทลุง พบผู้ป่วยใหม่ 

นพ.เฉวตสรร กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ที่ จ.พัทลุงพบผู้ป่วยใหม่ 3 คน เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งหมด โดยการตรวจพบจากการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนที่ จ.ตรัง เป็นคนไทย 3 คน ต่างด้าว 2 คน โดยมีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2 คน ไปในสถานที่เสี่ยงที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไป 1 คน และอยู่ระหว่างสอบสวน 2 คน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน